FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

لیست نمایندگی های سنجـش امیـرکبیـر نمایندگی های مجاز سنجش امیرکبیر در لیست ذیل وجود دارند سایر افرادیکه به عنوان نمایندگی سنجش امیرکبیر فعالیت میکنند و در لیست ذیل وجود ندارند بعنوان نمایندگی سنجش امیرکبیر نمیباشند زمان بروزرسانی این صفحه: بهمن ۹۷ توجه: در شهرهایی که در جدول زیر، نمایندگی سنجش امیرکبیر وجود دارد، داوطلب می
آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی دامپزشکی
آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی Health and quality control of food senior test آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد
آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی Veterinary Bacteriology senior test آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی و آزمون آزمایش کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی عباراتی هستند که قبل از آزمون کارشناسی ارشد سراسری هر
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی
آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی
آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی
آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
بالا مشاوره رایگان تلفنی