منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

سمینار مهندسی سرنوشت کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

دکتری آزاد

 • انگل شناسی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۰۷

  715 هزار تومان

  انگل شناسی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۰۷

  715 هزار تومان

  انگل شناسی دامپزشکی ۱۰۵۰۷ با ۴ مرحله آزمون آنلاین

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • بهداشت مواد غذایی دکتری آزاد ۱۰۵۰۳

  655 هزار تومان

  بهداشت مواد غذایی دکتری آزاد ۱۰۵۰۳

  655 هزار تومان

  بهداشت مواد غذایی ۱۰۵۰۳ با ۴ مرحله آزمون آنلاین

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • ریاضی دکتری آزاد ۳۰۱۱۲

  615 هزار تومان

  ریاضی دکتری آزاد ۳۰۱۱۲

  615 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • زبان و ادبیات فارسی دکتری آزاد ۲۰۱۰۱

  695 هزار تومان

  زبان و ادبیات فارسی دکتری آزاد ۲۰۱۰۱

  695 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • علوم طیور دکتری آزاد ۵۰۱۱۲

  655 هزار تومان

  علوم طیور دکتری آزاد ۵۰۱۱۲

  655 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • فارماکواوژی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۱۴

  755 هزار تومان

  فارماکواوژی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۱۴

  755 هزار تومان

  فارماکواوژی دامپزشکی ۱۰۵۱۴ با ۴ مرحله آزمون آنلاین

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • فلسفه هنر دکتری آزاد ۶۰۱۴۶

  695 هزار تومان
  نمره 3.50 از 5

  فلسفه هنر دکتری آزاد ۶۰۱۴۶

  695 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • فیزیولوژی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۱۵

  755 هزار تومان

  فیزیولوژی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۱۵

  755 هزار تومان

  فیزیولوژی دامپزشکی ۱۰۵۱۵ با ۴ مرحله آزمون آنلاین

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • قارچ شناسی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۰۸

  615 هزار تومان

  قارچ شناسی دامپزشکی دکتری آزاد ۱۰۵۰۸

  615 هزار تومان

  قارچ شناسی دامپزشکی ۱۰۵۰۸ با ۴ مرحله آزمون آنلاین

  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتری آزاد ۱۰۱۰۹

  655 هزار تومان

  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتری آزاد ۱۰۱۰۹

  655 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
 • مهندسی برق – الکترونیک دکتری آزاد ۴۰۱۰۱

  615 هزار تومان

  مهندسی برق – الکترونیک دکتری آزاد ۴۰۱۰۱

  615 هزار تومان
  Quick View
  نمایش سریع محصول
X