منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

سنجش تکمیلی امیرکبیر از سال 1392 تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

علوم‌اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی ارشد آزاد ۲۳۵۰

865 هزار تومان 665 هزار تومان

با ۴ مرحله آزمون آنلاین رایگان

سنجش
X