آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

biotechnology PhD test

 

آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی و آزمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی عباراتی هستند که قبل از آزمون دکتری سراسری هر ساله در گوگل یا سایر موتورهای جستجو، توسط داوطلبان آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سرچ می شود. بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل بودجه بندی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، بودجه بندی کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، بودجه بندی آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، کنکور آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، آزمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، آزمون آنلاین دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، سرفصل آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی و آزمون اینترنتی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را نیز جستجو کنند.

 

آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون دکتری و دکتری سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی بتوانند به راحتی اخبار، منابع و آزمون های آزمایشی درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

 

آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
 

همچنین داوطلبان عزیز امتحان دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه بودجه بندی آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز ازمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه آزمون های آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.
لذا به تمام داوطلبان کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی خود داشته باشند.

 

یکی از خدمات ارزشمند دیگر سنجش امیرکبیر که علاوه بر آزمون های آزمایشی برای رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری و دکتری ارائه می شود، بسته آموزشی مکاتبه ای کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی است که می توانید با کلیک روی بسته آموزشی آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، محتوای پکیج کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی را مشاهده نمایید و درصورت تمایل نسبت به ثبت نام و خرید پکیج دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی از وب سایت سنجش امیرکبیر اقدام نمایید.

 

آزمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سراسری و آزاد

آزمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی سنجش امیرکبیر برای داوطلبان این رشته طراحی شده است،لذا بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون های آزمایشی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در ذیل آورده شده است بنابراین این آزمون ها در قالب ۴ مرحله ازمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ، برای داوطلبان کنکور دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می شود.

 

 

ضرایب دروس امتحانی طبق جداول مربوطه دفترچه ثبت نام آزمون دکتری می باشد

 

درس فهرست مطالب
آزمون اول (۵۰% اول سرفصل)
زبان عمومی Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test
استعداد تحصیلی درک مطلب، تحلیلی، کمیتی
آمار و طرح کشاورزی آمار: مفاهیم و اصطلاحات کلی آمار، شاخصهای مرکزی، پراکندگی و چندکها، قواعد شمارش و احتمالات، توزیع دو جملهای، پوآسون، متغیر تصادفی
طرح کشاورزی: مقدمه، تعاریف و اصطلاحات آماری، طرح آزمایشات و طرح کاملا تصادفی، میانگین مقایسه ها، طرح بلوک کامل تصادفی، طرح مربع لاتین
ژنتیک سلول، ساختمان و تفسیر سلولی، ژنتیک مندلی، تغییر در نسبت های مندل
اصلاح نباتات کلیات اصول اصلاح نباتات، سیستم تولیدمثل، مبدأ و تکامل گیاهان، ژنتیک کمی
بیوشیمی پیشرفته آب و الکترولیتها، ساختمان آمینواسیدها و پروتئین ها، آنزیم ها و کوآنزیم ها، ساختمان کربوهیدرات ها (قند ها ، ساکاریدها یا اُزها)، متابولیسم (سوخت و ساز) قندها ، اکسیداسیون بیولوژیک (زنجیره انتقال الکترون )
کشت سلول و بافت گیاهی کلیات، محیط کشت غذایی، ضدعفونی ریزنمونه و تکثیر در محیط درون شیشه ای، رشد کشت های، کالوس و سوسپانسیون سلولی (کشت تعلیقی)، باززایی کشت های بافت،کشت مریستم و جنین زایی
ژنتیک مولکولی اسیدهای نوکلئیک، همانندسازی DNA (DNA Replication)، رونویسی و سنتز RNA (Transcription)
مهندسی ژنتیک تاریخچه، آنزیم ها، حامل های کلون کردن ژن (وکتورها)، تکنیک های مهندسی ژنتیک، ژنومیکس (Genomics)
آزمون دوم (۵۰% دوم سرفصل)
زبان عمومی Vocabulary, Grammar, Comprehension
استعداد تحصیلی درک مطلب، تحلیلی، کمیتی
آمار و طرح کشاورزی آمار: تئوری نمونه برداری، برآورد پارامترها و قضاوت های آماری، توزیع فراوانی نمونه های، کوچک، توزیع t، کای اسکور و توزیع F، استنباط آماری (آزمون فرضیه)، رگرسیون و همبستگی
طرح کشاورزی: مقایسه گروهی تیمارها و مطالعه روند تغییرات، آزمایشهای فاکتوریل، اختلاط و آزمایش های فاکتوریل اختلاط یافته، طرح کرتهای خرد شده، انواع طرح کرتهای خرد شده
ژنتیک ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، ژنتیک جمعیت و کمی
اصلاح نباتات روش های اصلاحی گیاهان زراعی، اصلاح گیاهان دگرگشنی، اصلاح گیاهان خودگشن، اصلاح گیاهان دگرگشن
بیوشیمی پیشرفته ویتامین ها، لیپیدها و نقش آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها، ساختار نوکلئوتید ها ، متابولیسم آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژندار، هورمون ها
کشت سلول و بافت گیاهی نرزایی و ماده زایی در محیط کشت درون شیشه ای، کشت جنین و تنوع سوماکلون و انتخاب در محیط درون شیشه ای، متابولیتهای ثانویه و ریز ازدیادی
ژنتیک مولکولی پردازش RNA، سنتز پروتئین، تنظیم بیان ژن
مهندسی ژنتیک مارکرهای مولکولی و کاربردشان، Post Genomic، تنظیم بیان ژن
آزمون سوم (جامع)
کلیه دروس مرحله ۱ و ۲ مباحث آزمون اول و دوم
آزمون چهارم (جامع)
کلیه دروس مرحله ۱ و ۲ مباحث آزمون اول و دوم

 

 

آزمون آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
 

biotechnology PhD test

Agricultural Biotechnology Ph.D. Exam and Agricultural Biotechnology Ph.D. Exam are terms that are searched by candidates for the Agricultural Biotechnology Ph.D. exam each year before the national Ph.D. Many candidates for the Agricultural Biotechnology Ph.D. , Also search for the online exam for the doctorate in agricultural biotechnology, the title of the doctoral exam in agricultural biotechnology and the online exam for the doctorate in agricultural biotechnology.

 

کنکور آزمایشی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
 

 

به داوطلبان کنکور دکتری توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکتری برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکتری سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول دکتری و اخبار دکتری و مشاوره دکتری را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

بیوتکنولوژی کشاورزی

۱- منابع آزمون دکتری

۲- زمان ثبت نام آزمون دکتری

۳- زمان برگزاری آزمون دکتری

۴- ثبت نام دکتری

۵- ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

۷- شرایط ثبت نام دکتری

۸- مدارک ثبت نام دکتری

۹- هزینه ثبت نام دکتری

۱۰- فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری

۱۱- کارت ورود به جلسه آزمون دکتری

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام دکتری

۱۳- ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری

۱۴- نتایج اولیه آزمون دکتری

۱۵- توضیحات کارنامه آزمون دکتری

۱۶- مصاحبه دکتری

۱۷- مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

۱۸- شهریه دکتری

۱۹- شهریه دکتری دانشگاه آزاد

۲۰- دفترچه انتخاب رشته دکتری

۲۱- انتخاب رشته دکتری

۲۲- تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری

۲۳- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری

۲۴- دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

۲۵- انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

۲۶- نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد

۲۷- شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *