کارشناسی ارشد و دکتری

انتخاب رشته دکتری با رتبه و درصدهای آزمون دکتری با سنجش امیرکبیر

انتخاب رشته دکتری ، اولین و مهمترین کار برای شروع فرایند انتخاب رشته، مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری  و استخراج تعداد نفرات دوره‌های روزانه، شبانه، پیام‌نور، غیر انتفاعی و… رشتۀ مورد نظر است.

بر خلاف تصور برخی از داوطلبان که فکر می‌کنند چون رتبه مطلوبی کسب نکرده‌اند باید از همان ابتدا به انتخاب دوره‌های شبانه، غیر انتفاعی و … روی بیاورند، بهترین و صحیح‌ترین کار برای انتخاب رشته، انتخاب به ترتیب علاقمندی و از بهترین دانشگاه به بدترین دانشگاه بسته به شرایط فرد است. البته به پارامتر ریسک حتماً باید توجه شود.

 

در انتخاب رشته با ریسک پایین، یعنی انتخابی از تمام دانشگاه‌های تراز بالا، متوسط و سطح پایین که قبولی شما را تضمین می‌کند، ولی ممکن است آن دانشگاهی که شایسته شما است نتوانید بروید. مثلاً ممکن است شما شانس دانشگاه شیراز را داشته باشید، ولی چون در انتخاب رشته آن را بعد از دانشگاه بیرجند زده‌اید شانسی برای انتخاب دانشگاه شیراز نداشته باشید.

 

معیارهای مهم در انتخاب رشته دانشگاه مورد نظر به اعتبار علمی دانشگاه، اعضای هیأت علمی و میزان همخوانی موضوعاتی که در آن گروه دفاع شده با موضوع مورد علاقه فرد، نزدیکی به محل زندگی برای شاغلین و کسانی که مشکل رفت و آمد دارند، وجود امکانات رفاهی و موقعیت‌های کاری آینده بستگی دارد.

 

نکته: نظر به اینکه بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هریک از داوطلبان، گزینش علمی انجام می‌گیرد، لذا ترتیب تقدم یا تاخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسط داوطلب هیچگونه تاثیر یا امتیازی در گزینش نهایی نخواهد داشت و منحصراً تقدم کد محل تحصیل، نشانگر ترتیب علاقه داوطلب، به تحصیل در محل مربوطه می‌باشد.

بحث و گفتگو راجع به انتخاب رشته دکتری و بررسی انواع ریسک

داوطلب با توجه به رتبه بدست آمده فرض‌های زیر را درنظر گرفته و موضوع انتخاب رشته را موشکافی می‌کنیم. توجه شود روش ارائه شده در اینجا، متدی را ارائه می‌دهد که شانس بالا برای قبولی و ریسک بسیار پایینی برای عدم قبولی است.

 

دوباره فرض‌های زیر را برای رشته تبدیل انرژی در نظر گرفته و انواع حالات را بررسی می‌کنیم. (آخرین رتبه قبولی ۵۷۰)

 

داوطلب شماره ۱: رتبه ۸۰

فرض کنیم داوطلب شماره ۱ به رزومه خود نگاه نکند (بدترین حالت را در نظر می‌گیریم و رزومه را ضعیف فرض می‌کنیم.)

 

این شخص دانشگاه‌ها را به ترتیب دوست داشتن خود انتخاب می‌کند.

۱- دانشگاه شریف

۲- دانشگاه امیرکبیر

۳- دانشگاه علم و صنعت

۴- دانشگاه تهران

۵- دانشگاه خواجه نصیر

۶- دانشگاه تربیت مدرس

۷- دانشگاه شیراز

۸- دانشگاه اصفهان

۹- دانشگاه فردوس مشهد

حال با توجه به رتبه خود به ترتیب برای دانشگاه‌های خواجه نصیر، تربیت مدرس، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد دعوت به مصاحبه شود. اگر فرد دعوت شده به مصاحبه دکتری ، رزومه قوی داشته و در مصاحبه خوب ظاهر نشود احتمال حذف در تمام انتخاب‌های خود را دارد. (این روش ریسک بالا دارد و به کسانی توصیه می‌شود که رزومه قوی دارند.)

 

توجه شود: تمام نوشته و اطلاعات فوق براساس فرضیات است. افراد برای محاسبه دقیق‌تر باید تعداد نفرات پذیرش شده هر رشته را برای دانشگاه‌های مختلف بررسی کرده مثلاً اگر در دانشگاه شریف ظرفیت پذیرش ۵ نفر است، داوطلب تا رتبه ۱۵ شانس دعوت به مصاحبه برای این رشته را دارد و داوطلب با رتبه ۸۰ شانسی برای دعوت به مصاحبه برای این دانشگاه را ندارد. برای تراز بالای بعدی فرضاً اگر دانشگاه امیرکبیر انتخاب شود و ظرفیت پذیرش ۳ نفر باشد، داوطلبان با رتبه ۱۵ تا ۲۴ شانس قبولی دارند.

 

حالت دوم: داوطلب با توجه به رتبه خود (رتبه ۸۰) و رزومه خود (رزومه متوسط) انتخاب‌های زیر را انجام دهد.

۱- شریف                   ۲- امیرکبیر                ۳- علم‌وصنعت

۴- تهران                    ۵- خواجه نصیر            ۶- تربیت مدرس

۷- شیراز                    ۸- اصفهان                  ۹- مشهد

 

نکته: به ظرفیت پذیرش هر رشته در دانشگاه‌ها توجه کنید.

 

در اینجا فرض می‌شود داوطلب با توجه به رتبه خود به ترتیب برای دانشگاه‌های تهران، خواجه نصیر، تربیت مدرس، شیراز و اصفهان دعوت به مصاحبه شود. اگر افراد رزومه قوی داشته باشند و داوطلب خوب در مصاحبه ظاهر نشود احتمال حذف در تمام انتخاب‌های خود را دارد.

نکته: در اینجا بدترین حالت در نظر گرفته شده، قوی بودن رزومه افراد شرکت کننده است.

نکته: می‌توان حالتی را نیز در نظر گرفت که افراد شرکت کننده شرایطی مثل شما را داشته باشند و شما نیز در مصاحبه خوب ظاهر شوید (این روش برای این حالت توصیه می‌شود).

 

حالت سوم: حالتی است که داوطلب با فرض رزومه ضعیف انتخاب‌های زیر را برای مصاحبه انجام می‌دهد. و احتمال قبول شدن داوطلب در دانشگاه های  ۷ به بعد زیر مورد انتظار است.

۱- شریف                   ۲- امیرکبیر                ۳- علم‌وصنعت

۴- تهران                    ۵- خواجه نصیر            ۶- تربیت مدرس

۷- شیراز                    ۸- اصفهان                  ۹- مشهد

 

داوطلب حالت سوم (یعنی رتبه ۸۰ رزومه ضعیف) می‌تواند با توجه تعداد ریسک خود و با فرض انتخاب  ۵ دانشگاه برای مصاحبه ،بهتر است انتخاب‌های زیر را  برای رفتن به مصاحبه داشته باشد:

انتخاب اول: ۱ دانشگاه سطح بالا – ۲ دانشگاه متوسط – ۲ دانشگاه ضعیف (ریسک کم عدم قبولی)

انتخاب دوم: ۲ دانشگاه سطح بالا – ۲ دانشگاه سطح متوسط – ۱ دانشگاه ضعیف

انتخاب سوم: ۳ دانشگاه سطح بالا – ۱ دانشگاه سطح متوسط – о دانشگاه ضعیف

انتخاب چهارم: ۴ دانشگاه سطح بالا – ۱ دانشگاه سطح متوسط – о دانشگاه ضعیف

انتخاب پنجم: ۵ دانشگاه سطح بالا – о دانشگاه سطح متوسط – о دانشگاه ضعیف (ریسک زیاد عدم قبولی)

 

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه ضعیف، برای ریسک کم عدم قبولی، انتخاب اول توصیه می‌شود. (یعنی احتمال قبولی بالا)

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه ضعیف، برای ریسک متوسط عدم قبولی، انتخاب دوم توصیه می‌شود.

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه ضعیف، برای ریسک بالای عدم قبولی، انتخاب سوم توصیه می‌شود.

 

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه متوسط، برای ریسک کم عدم قبولی، انتخاب دوم توصیه می‌شود.

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه متوسط، برای ریسک متوسط عدم قبولی، انتخاب سوم توصیه می‌شود.

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه متوسط، برای ریسک بالای عدم قبولی، انتخاب چهارم توصیه می‌شود.

 

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه قوی، برای ریسک کم عدم قبولی انتخاب سوم توصیه می‌شود.

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه قوی، برای ریسک متوسط عدم قبولی انتخاب چهارم توصیه می‌شود.

برای داوطلب رتبه ۸۰، با رزومه قوی، برای ریسک بالای عدم قبولی، انتخاب پنجم توصیه می‌شود.

 

برگرفته از کتاب تکنیک های انتخاب رشته دکتری و مصاحبه دکتری به روش سنجش امیرکبیر

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *