Warning: Creating default object from empty value in /home/vuofjdvu/public_html/wp-content/themes/sanjesheamirkabir/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
کارشناسی ارشد سراسری و آزاد,ارشد سراسری و آزاد ویژه رتبه اولی ها

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد

بسته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
بسته کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر یکی از محصولاتی است که به داوطلب آزمون ارشد کمک می کند که شرح جامع مطالب را در قالب مجموعه کتاب ارشد بررسی کند. کتاب ارشد شامل یک درسنامه یا خلاصه درس برای هر فصل به همراه تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی و آزمون خودسنجی با جواب کلیدی می باشد. به داوطلبان آزمون ارشد که دوست دارند یک برنامه مدون برای تمام دروس به همراه دروس مربوطه را داشته باشند توصیه می شود از بسته های ارشد سنجش امیرکبیر مربوط به رشته خود استفاده کنند.که از نظر هزینه نیز بسیار اقتصادی تر است.
منابع آزمون ارشد
بسته آزمون ارشد
آزمون آزمایشی ارشد

داوطلب کنکور تحصیلات تکمیلی علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1101 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1102 کارشناسی ارشد علوم ‌جغرافیایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1103 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1104 کارشناسی ارشد زبان عربی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1105 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1106 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1107 کارشناسی ارشد تاریخ

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1108 کارشناسی ارشد علوم‌ اجتماعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1109 کارشناسی ارشد زبانهای باستانی ایران

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1110 کارشناسی ارشد زبان شناسی‌

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد الهیات

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1111 کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1112 کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1113 کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1114 کارشناسی ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1115 کارشناسی ارشد الهیات فقه شافعی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1116 کارشناسی ارشد فلسفه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد علوم تربیتی (علوم تربیتی 1 و 2 سابق)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1117 کارشناسی ارشد آموزش و پرورش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1119 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد زبان خارجی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1120 کارشناسی ارشد زبان فرانسه (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1122 کارشناسی ارشد زبان روسی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1124 کارشناسی ارشد زبان آلمانی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1121 کارشناسی ارشد آموزشی زبان انگلیسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1121 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1121 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1125 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد حقوق

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق گروه یک

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1126 کارشناسی ارشد حقوق گروه دو

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1127 کارشناسی ارشد ایران شناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1129 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1130 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1130 کارشناسی ارشد روابط بین الملل

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1131 کارشناسی ارشد مطالعات جهان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1132 کارشناسی ارشد باستان شناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1133 کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1134 کارشناسی ارشد حسابداری

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1137 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1138 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1139 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد کارآفرینی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مالی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1142 کارشناسی ارشد مدیریت سازمان های دولتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1143 کارشناسی ارشد مشاوره

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1144 کارشناسی ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1145 کارشناسی ارشد امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی ویژه دانشگاه آزاد)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1146 کارشناسی ارشد محیط زیست سایر گرایش ها به جز آموزش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1146 کارشناسی ارشد محیط زیست – گرایش آموزش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1147 کارشناسی ارشد اطلاعات و حفاظت اطلاعات (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1148 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1149 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۱

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1150 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی ۲

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1151 کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1152 کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1153 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1154 کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1155 کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1156 کارشناسی ارشد آماد (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1157 کارشناسی ارشد مدیریت بحران

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1158 کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل ۱ (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1159 کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل ۲ (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1160 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1161 کارشناسی ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (موجود نیست)

بسته آموزشی کارشناسی ارشد 1162 کارشناسی ارشد آینده پژوهی و مدیریت دانش

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه هنر

تلفن 02144031690 درخواست نمونه جزوه با ارسال ایمیل نام وکدرشته به sanjesh_portal@yahoo.com
Call Now Buttonمشاوره رایگان تلفنی