ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

,
ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آ…

ارشد سلامت در حوادث و بلایا

,
ارشد سلامت در حوادث و بلایا ارشد سلامت در حوادث و بلایا، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور سلامت در حوادث و بلایا کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون سلامت در حوادث و…

ارشد سلامت از دور

,
ارشد سلامت از دور ارشد سلامت از دور، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور سلامت از دور کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون سلامت از دور توسعه دهد. به داوطلبان امتحان سلا…

ارشد علوم انتقال خون

,
ارشد علوم انتقال خون ارشد علوم انتقال خون، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور علوم انتقال خون کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون علوم انتقال خون توسعه دهد. به داوطلبان…