زبان تخصصی وزارت علوم و وزارت بهداشت

زبان تخصصی در آزمون کارشناسی ارشد و کنکور دکتری

زبان تخصصی بعد از زبان عمومی یکی از ضروری ترین مطالبی است که هر دانشجو باید فرا بگیرد.یادگیری زبان تخصصی علاوه بره افزایش موفقیت در کسب نمره بالا در این درس در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ،اهمیت ویژه ای در آزمون مصاحبه دکتری دارد که داوطلب باید بتواند یک پاراگراف از یک مرجع تخصصی را بخواند و بعد استنباط خود را به هیئت ژوری اعلام کند.علاوه بر این با یادگیری لغات تخصصی رشته خود ،توانایی شما در در فهم مراجع انگلیسی و سایت های تخصصی به نحو چشمگیری افزایش می یابد.
اساسا و در اصل دانستن زبان انگلیسی در هر حرفه ای یک برگ برنده ابدی محسوب می شود چون پنجره های وسیعی را رو بروی شما قرار خواهد داد که هر کدام افق روشنی دارد و دیگر محدود به یک جا و مکان نخواهید بود. با دانستن زبان انگلیسی و حتی یک گام فراتر، هر زبان دیگری، شما یک و حتی چندین قدم جلوتر از همگان خواهید بود چون زبانی را بلدید که همه دنیا آن را به عنوان اصلی ترین زبان برای مکالمه و ارتباط برقرار کردن می دانند.

داوطلب کنکور تحصیلات تکمیلی علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

زبان تخصصی وزارت علوم

زبان تخصصی گروه علوم انسانی

زبان تخصصی 1101  زبان تخصصی زبان و ادبیات فارسی

زبان تخصصی 1102  زبان تخصصی علوم ‌جغرافیایی

زبان تخصصی 1103  زبان تخصصی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

زبان تخصصی 1104  زبان تخصصی زبان عربی

زبان تخصصی 1105  زبان تخصصی علوم اقتصادی

زبان تخصصی 1106  زبان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

زبان تخصصی 1107  زبان تخصصی تاریخ

زبان تخصصی 1108  زبان تخصصی علوم‌ اجتماعی

زبان تخصصی 1109  زبان تخصصی زبانهای باستانی ایران

زبان تخصصی 1110  زبان تخصصی زبان شناسی‌

زبان تخصصی کارشناسی ارشد الهیات

زبان تخصصی 1111  زبان تخصصی الهیات علوم قرآن و حدیث

زبان تخصصی 1112  زبان تخصصی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

زبان تخصصی 1113  زبان تخصصی الهیات فلسفه و کلام اسلامی

زبان تخصصی 1114  زبان تخصصی الهیات گرایش ادیان و عرفان

زبان تخصصی 1115  زبان تخصصی الهیات فقه شافعی (موجود نیست)

زبان تخصصی 1116  زبان تخصصی فلسفه

زبان تخصصی  زبان تخصصی علوم تربیتی (علوم تربیتی 1 و 2 سابق)

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی مدیریت آموزشی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی آموزش و بهسازی منابع انسانی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی آموزش بزرگسالان

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی تحقیقات آموزشی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی تکنولوژی آموزشی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

زبان تخصصی 1117  زبان تخصصی آموزش و پرورش

زبان تخصصی 1119  زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

زبان تخصصی کارشناسی ارشد زبان خارجی

زبان تخصصی 1120 زبان تخصصی زبان فرانسه (موجود نیست)

زبان تخصصی 1122  زبان تخصصی زبان روسی (موجود نیست)

زبان تخصصی 1124  زبان تخصصی زبان آلمانی (موجود نیست)

زبان تخصصی  زبان تخصصی مجموعه زبان انگلیسی

زبان تخصصی 1121  زبان تخصصی آموزشی زبان انگلیسی

زبان تخصصی 1121  زبان تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی

زبان تخصصی 1121  زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی

زبان تخصصی 1125  زبان تخصصی مدیریت جهانگردی

زبان تخصصی  زبان تخصصی حقوق

زبان تخصصی 1126  زبان تخصصی حقوق خصوصی

زبان تخصصی 1126  زبان تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

زبان تخصصی 1126  زبان تخصصی حقوق عمومی

زبان تخصصی 1126  زبان تخصصی حقوق بین الملل

زبان تخصصی 1127  زبان تخصصی ایران شناسی

زبان تخصصی 1129  زبان تخصصی زبان و ادبیات اردو (موجود نیست)

زبان تخصصی  زبان تخصصی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

زبان تخصصی 1130  زبان تخصصی علوم سیاسی

زبان تخصصی 1130  زبان تخصصی روابط بین الملل

زبان تخصصی 1131  زبان تخصصی مطالعات جهان

زبان تخصصی 1132  زبان تخصصی باستان شناسی

زبان تخصصی  زبان تخصصی مجموعه روانشناسی

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی روانشناسی بالینی

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی روانشناسی عمومی

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی روانشناسی تربیتی

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

زبان تخصصی 1133  زبان تخصصی روانشناسی اسلامی

زبان تخصصی 1134  زبان تخصصی حسابداری

زبان تخصصی 1137  زبان تخصصی مطالعات زنان

زبان تخصصی 1138  زبان تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

زبان تخصصی 1139  زبان تخصصی مددکاری اجتماعی

زبان تخصصی  زبان تخصصی مدیریت

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت دولتی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت صنعتی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت تکنولوژی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت مالی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی کارآفرینی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت منابع انسانی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مالی

زبان تخصصی 1142  زبان تخصصی مدیریت سازمان های دولتی

زبان تخصصی 1143  زبان تخصصی مشاوره

زبان تخصصی 1144  زبان تخصصی مدیریت دریایی (دریانوردی)

زبان تخصصی 1145  زبان تخصصی امور فرهنگی (مدیریت و برنامه ریزی ویژه دانشگاه آزاد)

زبان تخصصی 1146  زبان تخصصی محیط زیست

زبان تخصصی 1147  زبان تخصصی اطلاعات و حفاظت اطلاعات (موجود نیست)

زبان تخصصی 1148  زبان تخصصی مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

زبان تخصصی 1149  زبان تخصصی مدیریت دفاعی ۱

زبان تخصصی 1150  زبان تخصصی مدیریت دفاعی ۲

زبان تخصصی 1151  زبان تخصصی فرماندهی مدیریت

زبان تخصصی 1152  زبان تخصصی مدرسی معارف اسلامی

زبان تخصصی 1153  زبان تخصصی مدیریت اطلاعاتی

زبان تخصصی 1154  زبان تخصصی مطالعات دفاعی استراتژیک

زبان تخصصی 1155  زبان تخصصی اطلاعات استراتژیک

زبان تخصصی 1156  زبان تخصصی آماد (موجود نیست)

زبان تخصصی 1157  زبان تخصصی مدیریت بحران

زبان تخصصی 1158  زبان تخصصی پدافند غیرعامل ۱ (موجود نیست)

زبان تخصصی 1159  زبان تخصصی پدافند غیرعامل ۲ (موجود نیست)

زبان تخصصی 1160  زبان تخصصی فرماندهی و مدیریت انتظامی (موجود نیست)

زبان تخصصی 1161  زبان تخصصی مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (موجود نیست)

زبان تخصصی گروه علوم پایه

زبان تخصصی گروه فنی و مهندسی

زبان تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

زبان تخصصی گروه هنر

زبان تخصصی گروه دامپزشکی

زبان تخصصی وزارت بهداشت

زبان تخصصی علوم پزشکی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6501 زبان تخصصی اپیدمیولوژی

زبان تخصصی 6502 زبان تخصصی اخلاق پزشکی (موجود نیست)

زبان تخصصی 6503 زبان تخصصی ارگونومی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6504 زبان تخصصی اعضای مصنوعی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6505 زبان تخصصی آمار زیستی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6506 زبان تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6507 زبان تخصصی آموزش پزشکی

آزمایشی دکتری 6507-2 زبان تخصصی آینده پژوهی سلامت

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6508 زبان تخصصی انفورماتیک پزشکی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6509 زبان تخصصی ایمنی شناسی پزشکی ( ایمونولوژی‌ پزشکی)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6510 زبان تخصصی بهداشت حرفه‌ای

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6511 زبان تخصصی بهداشت محیط

زبان تخصصی 6512 زبان تخصصی بینایی سنجی (موجود نیست)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6513 زبان تخصصی بیوشیمی بالینی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6514 زبان تخصصی بیولوژی تولید مثل

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6515 زبان تخصصی پرستاری

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6516 زبان تخصصی پزشکی مولکولی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6517 زبان تخصصی حشره شناسی پزشکی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6518 زبان تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی (زبان تخصصی هماتولوژی)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6519 زبان تخصصی زیست پزشکی سامانه‌ای

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6520 زبان تخصصی زیست فناوری پزشکی (زبان تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6521 زبان تخصصی ژنتیک پزشکی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6522 زبان تخصصی سالمند شناسی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6523 زبان تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6524 زبان تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6525 زبان تخصصی سیاست‌های غذا و تغذیه

زبان تخصصی 6526 زبان تخصصی شنوایی شناسی (موجود نیست)

زبان تخصصی 6527 زبان تخصصی طب ایرانی (موجود نیست)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6528 زبان تخصصی علوم اعصاب

آزمایشی دکتری 6528-2 زبان تخصصی علوم بیومدیکال مقایسه ای

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6529 زبان تخصصی علوم تشریحی (زبان تخصصی آناتومی)

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6530 زبان تخصصی علوم تغذیه

زبان تخصصی وزارت بهداشت 6531 زبان تخصصی علوم سلولی کاربردی

آزمایشی دکتری 6531-2 زبان تخصصی علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی

آزمایشی دکتری 6531-3 زبان تخصصی علوم و فناوری های تصویر برداری سلولی مولکولی

آزمایشی دکتری 6532 زبان تخصصی فیزیک پزشکی

آزمایشی دکتری 6533 زبان تخصصی فیزیوتراپی

آزمایشی دکتری 6534 زبان تخصصی کار درمانی (موجود نیست)

آزمایشی دکتری 6535 زبان تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

آزمایشی دکتری 6536 زبان تخصصی گفتار درمانی (موجود نیست)

آزمایشی دکتری 6537 زبان تخصصی مددکاری اجتماعی

آزمایشی دکتری 6538 زبان تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

آزمایشی دکتری 6539 زبان تخصصی مطالعات اعتیاد

آزمایشی دکتری 6540 زبان تخصصی مهندسی بافت

آزمایشی دکتری 6541 زبان تخصصی مهندسی پزشکی (زبان تخصصی بیوالکتریک)

آزمایشی دکتری 6542 زبان تخصصی مهندسی پزشکی (زبان تخصصی رباتیک)

آزمایشی دکتری 6543 زبان تخصصی نانوفناوری پزشکی

آزمایشی دکتری 6544 زبان تخصصی ویروس شناسی پزشکی

آزمایشی دکتری 6554 زبان تخصصی هوش مصنوعی در علوم پزشکی

آزمایشی دکتری 65611 زبان تخصصی بهداشت باروری

آزمایشی دکتری 65612 زبان تخصصی مامایی

آزمایشی دکتری 65621 زبان تخصصی روانشناسی بالینی

آزمایشی دکتری 65622 زبان تخصصی روانشناسی نظامی

آزمایشی دکتری 65623 زبان تخصصی مشاوره توانبخشی

آزمایشی دکتری 65631 زبان تخصصی قارچ شناسی پزشکی

آزمایشی دکتری 65632 زبان تخصصی انگل شناسی پزشکی

آزمایشی دکتری 65641 زبان تخصصی باکتری شناسی پزشکی

آزمایشی دکتری 65642 زبان تخصصی توکسین‌های میکروبی

آزمایشی دکتری 65651 زبان تخصصی فیزیولوژی

آزمایشی دکتری 65652 زبان تخصصی فیزیولوژی ورزشی

آزمایشی دکتری 65653 زبان تخصصی فارماکولوژی

آزمایشی دکتری 65661 زبان تخصصی اقتصاد سلامت

آزمایشی دکتری 65662 زبان تخصصی سیاستگذاری سلامت

آزمایشی دکتری 65663 زبان تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمایشی دکتری 65671 زبان تخصصی علوم و صنایع غذایی

آزمایشی دکتری 65672 زبان تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چرا یادگیری زبان تخصصی هر رشته ای برای تحصیلات و مشاغل داخلی و مهاجرت شغلی و تحصیلی الزامی است؟
زبان تخصصی مقوله ای است که کمتر به آن توجه می شود لذا یکی از ضعف هایی که همیشه در مجموعه های آموزشی زبان وجود داشته است، پرداخت صرف به مسائل جنرال و کلی است و کمتر به زبان های تخصصی رشته ها توجه شده است سایت سنجش تکمیلی به عنوان بزرگترین سایت جامع آزمون دکتری و کنکور کارشناسی ارشد سعی دارد تا از این پس به زبان های تخصصی رشته های مختلف نیز توجه بیشتری نماید. در این مجموعه تمامی اطلاعاتی که زبان آموز برای موفقیت بیشتر در رشته مورد نیاز دارد را در اختیار خواهد داشت و می تواند پیشرفت بسیاری زیادی در حرفه و کار خود و همینطور برای مهاجرت داشته باشد.

چگونه برای آزمون های داخل و مهاجرت تحصیلی زبان یاد بگیریم؟
یادگیری زبان در مهاجرت تحصیلی تا حدودی متفاوت است. زیرا تمام درس های شما بعد از مهاجرت قرار است به زبان انگلیسی ارائه شود. اما در این زمینه هم بهتر است علاوه بر تلاش برای یادگیری زبان عمومی، تلاش ویژه ای برای یادگیری زبان تخصصی مربوط به رشته ی تحصیلی و شغلی آینده تان نیز داشته باشید.

زبان تخصصی ویژه مشاغل (ESP)
امروزه ، بیشتر مردم وقت خود را صرف مطالعه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم می کنند. همچنین والدین کودکان خود را در سن کم و نوجوانی تشویق به یادگیری زبان انگلیسی می کنند. اما ارزش واقعی یادگیری زبان انگلیسی چیست؟ چه به دنبال شغل و حرفه باشید و چه برای سفر به خارج از کشور برنامه ریزی کرده باشید، تحصیل انگلیسی می تواند عامل مهمی در پیشرفت زندگی شما چه از جنبه شخصی و چه از جنبه ی حرفه ای کمک کند. با یادگیری زبان انگلیسی تخصصی شما قادر خواهید بود تا در بازار کار جهانی رقابت کنید، مهارت های شغلی خود را افزایش داده و به راحتی و با اعتماد به نفس شروع به ملاقات با افراد متخصص در سراسر جهان کنید.

زبان تخصصی و اصطلاحات مشاغل
تا به حال برای شما پیش آمده است که به بیمارستان بروید و چیز زیادی از صحبت های بین دکتر ها و پرستارها متوجه نشوید، این به این دلیل است که هر شغلی دارای تعدادی کلمات و اصطلاحات تخصصی است که برای آگاهی از آنها باید سال ها به تحصیل پرداخت. به عنوان مثالی دیگر اصطلاحاتی که مدیران در یک جلسه کاری استفاده می کنند مسلما با مباحثی که بین یک گروه معلم ابتدایی مطرح می شود متفاوت است. هر شغل لغات و اصطلاحات تخصصی خود را، در هر دو قالب گفتار و نوشتار دارد که آشنایی و تسلط بر آنها منجر به برقراری ارتباط کلامی و مکاتبه ای موثرتر و قابل فهم تر با همکاران، مشتریان و… در سطح بین الملل خواهد شد.

تفاوت زبان عمومی و زبان تخصصی در چیست؟
همان طور که گفته شد زبان گفتاری و اصطلاح هر حیطه شغلی متفاوت است پس حال این پرسش مطرح می شود که آیا شخصی که دانش کافی از زبان انگلیسی عمومی (general English) دارد قادر است در یک کشور انگلیسی زبان در محیط کار و تحصیل به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کرده و نیاز تخصصی اش را برطرف کرده و مشغول باشد؟ اینجاست که به اهمیت استفاده و یادگیری انگلیسی برای اهداف خاص (English for Specific Purpose) پی می بریم.

انگلیسی برای اهداف خاص (ESP)
English for Specific Purpose چیست و چرا باید زبان تخصصی را یاد گرفت؟
هر شخص در هر حیطه ی از کسب و کار، دانش اندکی از لغات و کلمات تخصصی مرتبط با رشته خود دارد اما این بدان معنی نیست که توانایی استفاده از آن را به صورت کاربردی در موقعیت های مختلف داشته باشد. دوره های ESP یا همان انگلیسی برای اهداف خاص(زبان تخصصی ) به آموزش زبان انگلیسی کاربردی در حیطه های مختلف شغلی از جمله مدیریت، فناوری اطلاعات، مهندسی، گردشگری، حسابداری، پرستاری، زیست شناسی، پزشکی، عمران و صنعت نفت و گاز و غیره می پردازد تا توانایی افراد را در تعاملات و ارتباطات در حوزه های مختلف شغلی و تحصیلی افزایش دهد.

امکان بهبود چشم انداز شغلی
انگلیسی زبان جهانی تجارت، سیاست و حقوق بین الملل است. اکثریت امیدوارند چشم انداز شغلی خود را بهبود ببخشند. در هر موقعیت شغلی (Job Position) که هستید با تسلط بر زبان تخصصی قادر هستید اطلاعات تخصصی خود را با داشتن توانایی درک مقالات جدید به روز کنید و جهانی شوید.

کار در خارج از کشور
زندگی در خارج از کشور در کشور انگلیسی زبان مانند انگلیس ، ایالات متحده ، کانادا ، نیوزلند و استرالیا از دیگر دلایل مهم برای یادگیری زبان انگلیسی با تجارت (English for Business) است. مشاغل زیادی وجود دارد که می توانید بعد از تحصیل انگلیسی تا سطح Advanced یا Upper-Intermediate شروع به کار کنید.

چه کسانی به این منابع نیاز دارند و چه پیش نیازی برای دوره های کسب و کار لازم است؟
اگرمدیر، مهندس، پزشک، وکیل، مدیر، پرستار یا کارمند ساده هستید و تا کنون در کلاس زبان انگلیسی شرکت نکرده اید و دانش اندک از زبان دارید و برای بدست آوردن یک موقعیت شغلی مناسب و یا ارتقاء شغلی خود نیاز به یادگیری زبان انگلیسی دارید، در وهله ی اول باید تعیین سطح انجام داده تا مشخص شود نیاز به گذراندن دوره های آموزش زبان انگلیسی جنرال دارید یاخیر. زیرا که دوره های یادگیری زبان عمومی یا جنرال پیش نیاز دوره های تخصصی تجارت و سایر حرفه ها است. بنابراین گذراندن و خواندن منابع انگلیسی تخصصی برای تمام افراد متقاضی کار در کشورهای انگلیسی زبان لازم است این مورد مقوله ای است که کمتر به آن توجه شده است .
نکته:توانایی شما در فهم و اداراک درست کتب تخصصی ،این کمک را به شما می کند که در اسرع زمان بتوانید متون تخصصی را درک کرده و بتوانید سریع تر در جامعه علمی و شغلی پیشرفت نمایید.
توجه داشته باشید که رمز موفقیت در شغل تخصصی خود دانستن اصطلاحات و لغات تخصصی مرتبط به شغل خود است لذا زبان آموزان عزیز با استفاده از این منابع می توانند پایه اولیه زبان تخصصی خود را با کمترین هزینه در ایران پایه ریزی کنند.