رمز خود را فراموش کرده اید ؟

فیلم های سنجش امیرکبیر که بعضی از آنها در شبکه های اجتماعی سنجش امیرکبیر نیز منتشر شده اند جهت مشاهده داوطلبان گرامی در این بخش قرار داده می شوند.

مخاطبان محترم میتوانند نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود در رابطه با فیلم ها را با ایمیل sanjeshAmirkabir@yahoo.com مطرح نمایند، همچنین درصورتیکه موضوع خاصی برای آماده کردن و انتشار فیلم جدید توسط سنجش امیرکبیر در نظر دارید از طریق همین ایمیل مطرح نمایید تا درصورت امکان آماده و منتشر شود.

مشاهده فیلم ها برای کلیه مخاطبان رایگان می باشد

برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری سنجش امیرکبیر - قسمت 1

کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 2

 کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 3

آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 4

قانون جذب و راز قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 5

همسو بودن تفکر گفتار و عمل در آزمون ارشد و دکتری - قسمت 6

هدف گذاری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 7

کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 8

فراموشی مطالب در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 9

تکنیک تند خوانی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 10

روش خلاصه برداری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 11

طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (1) - قسمت 12

طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (2) - قسمت 13

طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (3) - قسمت 14

طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری (4) - قسمت 15

بالا