منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد

وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری سنجش امیرکبیر در ذیل آورده شده است

داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از وب سایت ها و وبلاگ های تخصصی آزمون تحصیلات تکمیلی لیسانس تا دکتری تخصصی، جهت مشاهده اطلاعات کامل در رابطه با منابع آزمون و آزمون آزمایشی و اخبار آزمون دکتری و کارشناسی ارشد و لیسانس، دانشگاه سراسری، آزاد، علوم پزشکی وزارت بهداشت و فراگیر پیام نور از وب سایت و وبلاگ های ذیل استفاده نمایند، همچنین می توانید این سایت ها و

وبلاگ ها را به دوستانتان معرفی کنید تا آنها نیز به این سایت ها و وبلاگ ها و اطلاعات مفید این سایت ها مراجعه نمایند.

 

وبلاگ های تخصصی معتبر گروه های آزمایشی مختلف تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری

منابع آزمون زبان

آدرس : resources-test-language-englis.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

آدرس : resources-test-senior-engineer.blog.ir

منابع آزمون دکتری فنی مهندسی

آدرس : resources-test-phd-engineering.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

آدرس : resources-test-senior-humanite.blog.ir

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

آدرس : resources-test-phd-humanitest.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

آدرس : resources-test-senior-agricult.blog.ir

منابع آزمون دکتری کشاورزی

آدرس : resources-test-phd-agriculture.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آدرس : resorces-tast-senior-veterinar.blog.ir

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

آدرس : resources-test-phd-veterinary.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

آدرس : resources-test-senior-art.blog.ir

منابع آزمون دکتری هنر

آدرس : resources-test-phd-art.blog.ir”

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه

آدرس : resources-test-senior-sciences.blog.ir

منابع آزمون دکتری علوم پایه

آدرس : resources-test-phd-sciences.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

آدرس : resources-test-senior-medical.blog.ir

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی

آدرس : resources-test-phd-medical.blog.ir

منابع آزمون دکتری مهندسی برق | منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق

آدرس : bargh-sanjesh.lxb.ir

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران | منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

آدرس : omran-sanjesh.lxb.ir

منابع آزمون دکتری مهندسی برق

آدرس : bargh-phd.lxb.ir

منابع آزمون دکتری فنی مهندسی

آدرس : fani-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری کشاورزی

آدرس : keshavarzi-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری علوم پایه

آدرس : olumpayeh-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

آدرس : ensani-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری هنر

آدرس : honar-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی

آدرس : pezeshki-phd-azmoon.lxb.ir

منابع آزمون دکتری فنی مهندسی

آدرس : fani-phd-azmoon.blogfa.com

منابع آزمون دکتری فنی مهندسی

آدرس : fani-phd-azmoon.rozblog.com

 

وبلاگ های تخصصی معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshearshad.blogfa.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshearshad.loxblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjesheamirkabir.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshetakmili.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshearshad.mihanblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshearshad.rozblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjesheamirkabir.loxblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshportal.rozblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshearshad.persianblog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshedoktora.loxblog.com

منابع آزمون دکتری حقوق

آدرس : resources-exam-phd-law.blog.ir

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : sanjeshetakmili.persianblog.ir

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : sanjeshearshad.blogsky.com

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : sanjeshportal.mihanblog.com

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : sanjeshportal.mihanblog.com

منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : sanjeshetakmili.blogsky.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjesheamirkabir.iranblag.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshamirkabir.blogveb.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshetakmili.blogsky.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshportal.blogsky.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshetakmili.parsiblog.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون دکتری

آدرس : sanjeshetakmili.blogveb.com

منابع آزمون دکتری

آدرس : phd-test.blogfa.com

منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : master-test.blogfa.com

منابع آزمون دکتری

آدرس : phd-test.blog.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : master-test.blog.ir

مرجع اخبار دانشگاهی | اخبار آزمون دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد | یو ان آر

آدرس : unr.blogsky.com

مرجع اخبار دانشگاهی | اخبار آزمون دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد | یو ان آر

آدرس : unr.loxblog.com

مرجع اخبار دانشگاهی | اخبار آزمون دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد | یو ان آر

آدرس : unrnews.blog.ir

اخبار آزمون دکتری | منابع آزمون دکتری

آدرس : iranphdtest.blog.ir

اخبار آزمون دکتری | منابع آزمون دکتری

آدرس : iranphdtest.loxblog.com

اخبار آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : iranmastertest.blog.ir

اخبار آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : iranmastertest.loxblog.com

 

وب سایت های تخصصی معتبر آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

مرجع اخبار دانشگاهی | اخبار آزمون دکتری | اخبار آزمون کارشناسی ارشد | یو ان آر

آدرس : www.unr.ir

اخبار آزمون دکتری | منابع آزمون دکتری

آدرس : www.iranphdtest.ir

اخبار آزمون کارشناسی ارشد | منابع آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : www.iranmastertest.ir

اخبار آزمون دکتری

آدرس : phdtestnews.ir

اخبار آزمون دکتری

آدرس : phdtestnews.com

اخبار آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : mastertestnews.ir

دلتانیوز

آدرس : deltanews.ir

آزمون دکتری

آدرس : test-phd.ir

آزمون دکتری

آدرس : phd-test.ir

آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : master-test.ir

آزمون کارشناسی ارشد

آدرس : test-master.ir

قانون ثروت | قانون جذب و راز قبولی در کنکور

آدرس : www.ghanooneservat.ir

سامانه آزمون های آزمایشی سنجش امیرکبیر

آدرس : www.sanjeshazmoon.com

فروشگاه دانشگاهی

آدرس : www.universityshop.ir

شبکه اجتماعی دانشگاهیان

آدرس : www.unisocial.ir

منابع آزمون دکتری

آدرس : www.doktora.ir

پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی سنجش امیرکبیر

آدرس : www.sanjeshportal.com

سنجش امیرکبیر

آدرس : sanjeshamirkabir.com

منابع کنکور دکتری | منابع کنکور کارشناسی ارشد | سنجش امیرکبیر

آدرس : sanjeshamirkabir.ir

منابع کنکور دکتری | منابع کنکور کارشناسی ارشد | سنجش امیرکبیر

آدرس : sanjesheamirkabir.com

منابع کنکور کارشناسی ارشد | منابع کنکور دکتری | سنجش امیرکبیر

آدرس : sanjesheamirkabir.ir

منابع کنکور کارشناسی ارشد | منابع کنکور دکتری | سنجش امیرکبیر

آدرس : sanjeshportal.ir

کنکور دکتری

آدرس : doktora.ir

 

وب سایت های تخصصی معتبر گروه های آزمایشی مختلف منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری فنی مهندسی

آدرس : www.phd-fani-mohandesi.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

آدرس : www.master-fani-mohandesi.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر

آدرس : www.master-honar.ir

منابع آزمون دکتری هنر

آدرس : www.phd-honar.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پایه

آدرس : www.master-oloom-payeh.ir

منابع آزمون دکتری علوم پایه

آدرس : www.phd-oloom-payeh.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

آدرس : www.master-oloom-ensani.ir

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

آدرس : www.phd-oloom-ensani.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی

آدرس : www.master-keshavarzi.ir

منابع آزمون دکتری کشاورزی

آدرس : www.phd-keshavarzi.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

آدرس : www.master-oloom-pezeshki.ir

منابع آزمون دکتری علوم پزشکی

آدرس : www.phd-oloom-pezeshki.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آدرس : www.master-veterinary.ir

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

آدرس : www.phd-veterinary.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان

آدرس : www.master-zaban.ir

منابع آزمون دکتری زبان

آدرس : www.phd-zaban.ir

منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آدرس : www.master-azad.ir

منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد

آدرس : www.phd-azad.ir

 

کانال ها و صفحات سنجش امیرکبیر در شبکه های اجتماعی

سنجش امیرکبیر در فیسبوک

آدرس : facebook.com/sanjeshTamirkabir

سنجش امیرکبیر در تویتر

آدرس : twitter.com/sanjeshportal

سنجش امیرکبیر در گوگل پلاس

آدرس : plus.google.com/+sanjeshetakmilicom

سنجش امیرکبیر در اینستاگرام

آدرس : instagram.com/sanjesheamirkabir/

سنجش امیرکبیر در پروفایل

آدرس : profile.ir/sanjesheamirkabir

سنجش امیرکبیر در تلگرام

آدرس : telegram.me/sanjesheamirkabir

سنجش امیرکبیر در آپارات

آدرس : www.aparat.com/sanjeshetakmili

سنجش امیرکبیر در یوتیوب

آدرس : www.youtube.com/c/sanjesheamirkabir

 

لینک های مفید تحصیلات تکمیلی

سازمان سنجش آموزش کشور

آدرس : www.sanjesh.org

دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس : www.iau.ac.ir

مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت

آدرس : www.sanjeshp.ir

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آدرس : www.msrt.ir

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.