کارشناسی ارشد

منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه را از کجا تهیه کنیم؟

آیا از منابع و لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه اطلاع دارید ؟

یکی دیگر از مواردی که داوطلبان آزمون ارشد، بخصوص فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه که راجع آن سوال دارند این است که آیا با داشتن کارشناسی در رشته های علوم پایه می توانید در رشته های علوم پزشکی یا همان وزارت بهداشت شرکت کنید ؟

شاید دلیل گرایش فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه به رشته های وزارت بهداشت به دلیل محدود شدن باز کار و آینده شغلی این رشته ها و اشباع بوده این رشته ها در بازار کار باشد.

ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری علاوه بر افزایش دانش و سطح علمی به دلیل عمده، برای داشتن آسایش و آینده شغلی می باشد و چه بسا به دلیل فعال بودن بازار کار و شرایط تقریبا بهتر رشته های وزارت بهداشت داوطلبان به سمت این رشته ها جذب می شود. اما در نهایت موفقیت با کسانی خواهد بود در رشته خود چه در دانشگاه های وزارت علوم و یا وزارت بهداشت واقعا متخصص باشند. پس در پاسخ به شما باید بگوییم بله می توانید با لیسانس علوم پایه در رشته های ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید اما نه تمام رشته ها.

داوطلبانی که علاقمند به ادامه تحصیل در رشته کارشناسی خود بوده اند و سعی می کنند در مقطع ارشد در یکی از گرایش های رشته خود ادامه تحصیل دهند که مطمئا با انتخاب رشته درست و مناسب بر اساس علاقه و داشتن پشتکار می توانند در مقطع ارشد و دکتری فعالیت کرده و موفقیت های بسیاری را کسب کنند. اما اگر شما عزیزان جز آن دسته از داوطلبانی هستید که متقاضی ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی هستید،  در ادامه به طور کامل لیست رشته های کارشناسی علوم پایه که می توانید در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید را در اختیار شما قرار می دهیم.

اما شاید این سوال برای شما به وجود بیاید، با توجه به مشترک بودن برخی رشته ها در وزارت علوم و وزارت بهداشت، ادامه تحصیل در رشته ها و دانشگاه های وزارت بهداشت بهتر است یا وزارت علوم؟نظر شما چی هست؟

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در دانشگاه ها است. لذا با توجه به اینکه رشته های کنکور کارشناسی ارشد زیاد بوده و منابع امتحان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  نیز بسیار زیاد ،از طرفی بسیاری از این رشته ها را سایر موسسات آموزشی پشتیبانی نمی کنند  سنجش امیرکبیر لیست منابع رشته ها ذیل را به صورت رایگان در سایت www.sanjeshetakmili.ir   منتشر کرده است. 

کارشناس یارشد وزارت بهداشت

لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه

با لیسانس رشته های علوم پایه در مقطع ارشد رشته های علوم پزشکی زیر می توانید شرکت کنید. و در صورتی که علاقه مند به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاه وزارت بهداشت و آزاد هستید با مطالعه لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی می توانید از اطلاعات لازم در رابطه با رشته های علوم پزشکی با خبر شوید. انتخاب رشته مناسب برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ارشد پلی برای رسیدن به مقطع دکتری بوده، پس انتخاب درست بر اساس علاقه و با توجه به بازار کار جز مواردی است که باید به ان دقت شود.

 

 

 

رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مقطع کارشناسی وزارت علوم
مهندسی پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کلیه رشته های علوم پایه
اقتصاد بهداشت اقتصاد
آمار زیستی – سلامت ترافیک- اپیدمیولوژی- ارزیابی فناوری سلامت (HTA) آمار
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- فیزیک پزشکی- تکنولوژی پزشکی هسته ایی بیوفیزیک
فیزیولوژی جانورشناسی
علوم تغذیه دبیری زیست شناسی
(گرایش زیست عمومی)
شیمی دارویی دبیری شیمی
انفورماتیک پزشکی- آمار زیستی_ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ریاضی کلیه گرایش ها
علوم تشریح- فیزیولوژی- بهداشت محیط- نانوتکنولوژی پزشکی- هماتولوژی- ژنتیک انسانی، بیوشیمی بالینی- زیس تفناوری پزشکی- میکروب شناسی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- سم شناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- اکولوژی انسانی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی – ارزیابی فناوری سلامت – پدافند غیرعامل در نظام سلامت_مهندسی بهداشت محیط _ بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری ها زیست شناسی
(کلیه گرایش ها)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سم شناسی- قارچ شناسی پزشکی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ویروس شناسی پزشکی میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- علوم بهداشتی در تغذیه – ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح زیست شناسی
(گرایش جانوری)
ژنتیک انسانی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سم شناسی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ویروس شناسی- میکروب شناسی- ایمنی شناسی- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)- زیست فناوری پزشکی- بیوشیمی بالینی- نانوتکنولوژی پزشکی- میکروب شناسی مواد غذایی- فیزیولوژی- علوم تشریح- اکولوژی انسانی _علوم بهداشتی در علوم تغذیه زیست شناسی
(گرایش ژنتیک)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) – اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- فیزیولوژی- سم شناسی- قارچ شناسی پزشکی- میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی- بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی – علوم تشریح- پدافند غیرعامل در نظام سلامت زیست شناسی
(گرایش سلولی و مولکولی)
علوم تغذیه – علوم بهداشتی در تغذیه زیست شناسی سلولی و مولکولی
(گرایش های بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سم شناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی علوم تشریح- انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سم شناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی علوم تشریح- بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط) زیست شناسی
(گرایش عمومی)
هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- فیزیولوژی- سم شناسی کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح_قارچ شناسی زیست شناسی
(گرایش گیاهی)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- فیزیولوژی- سم شناسی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- قارچ شناسی پزشکی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- میکروب شناسی مواد غذایی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح – کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی زیست شناسی
(گرایش میکروبیولوژی)
میکروب شناسی مواد غذایی زیست شناسی (بیوشیمی)
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- ژنتیک انسانی- خونشناسی ژنتیک
شیمی دارویی – سم شناسی – بیوشیمی بالینی – مهندسی بهداشت حرفهای- پدافند غیرعامل در نظام سلامت – ارزیابی فناوری سلامت – ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی – بهداشت محیط (گرایشهای بهداشت پرتوها و بهره برداری از تأسیسات بهداشتی شهری)_رادیوبیولوژی شیمی
(کلیه گرایش ها)
نانوتکنولوژی پزشکی شیمی دارویی
شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشت محیط (گرایش های مهندسی بهداشت محیط و سم شناسی محیط، بهداشت پرتوها) – نانوتکنولوژی پزشکی- HIT شیمی محض و کاربردی
سم شناسی شیمی مواد غذایی
سم شناسی علوم بیولوژی
زیست فناوری پزشکی علوم تجربی
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین علوم زیستی
انفورماتیک پزشکی- فناوری اطلاعات سلامت- آمار زیستی علوم کامپیوتر
ارگونومی- مهندسی بهداشت حرفهای- نانوتکنولوژی پزشکی- رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- فیزیک پزشکی- مهندسی بهداشت محیط (گرایش بهداشت پرتوها)- فنآوری تصویربرداری پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت – سلامت و ترافیک فیزیک
فیزیک پزشکی فیزیک مهندسی
زیست فناوری پزشکی- ایمنی شناسی- مهندسی بهداشت محیط بیوتکنولوژی
ژنتیک انسانی بیوتکنولوژی
(گرایش صنعتی)
مهندسی بهداشت محیط – زیست فناوری پزشکی – ژنتیک انسانی زیست فناوری
ایمنی شناسی- بیوشیمی بالینی- سم شناسی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- میکروب شناسی مواد غذایی- ژنتیک انسانی- شیمی دارویی- ویروس شناسی پزشکی- هماتولوژی – ارزیابی فناوری سلامت بیوشیمی
انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- سم شناسی- ویروس شناسی پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی مواد غذایی- میکرو ب شناسی پزشکی- قارچ شناسی پزشکی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی میکروبیولوژی (میکروبشناسی)
بیوشیمی بالینی- ژنتیک انسانی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- سم شناسی ویروس شناسی

 

 

 

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت  برای کسب درصد های بالا در دروس و قبولی در آزمون و مدیریت زمان و هزینه، یک مجموعه تمام و کامل امتحان ارشد را برای شما تهیه کرده ایم.

۱- پکیج بی نظیر از کتب و جزوات آموزشی برای کسب درصد های بالا در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  ،یک بسته آموزشی کامل برگرفته از کتب مرجع و جزوات آموزشی دانشگاه ها،به عبارت دیگر تمام منابع هر درس در یک کتاب جمع آوری شده است.

۲- پلنر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  برای برنامه ریزی بلند مدت،میان مدت و کوتاه مدت،یعنی یک برنامه ریزی تمام و کمال برای افراد مختلف(کارمند،دانشجو،تغییر رشته ای و…) که چه روزها و چه ساعتی ،چه مطالبی مطالعه کنند تا به درصد های دلخواهشان برسند.

۳- پکیج طلایی(پلاس)،یک مجموعه بی نظیر از محتوی برنامه ریزی آموزشی است که بتوان با قدرت و دانش بیشتری نسبت به سایر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با یک راه میانبر به درصد های دلخواهت برسی.

۴- کانال VIP،مجموعه ای از فیلم های آموزشی روانشناسی ،مدیریت زمان و روش های پاسخگویی به تست های کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت  و … می باشد،یعنی یک قدم جلوتر از سایر داوطلبان.

۵- هشت مرحله آزمون مکاتبه ای ، که شما را با مدیریت زمان و پاسخگویی به تست ها آشنا می کند .در این آزمون ها به شما ۸ مرتبه فرصت داده می شود تا خودتان را محک بزنید و اشتباه ها و خطا های خودتان را پیدا کرده و اصلاح نمایید.

تصمیم آینده ساز شما:برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و داشتن ابزارهای میانبر ، ما تمام شرایط آسان شدن کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را برای شما آماده کرده ایم ، همین الان از طریق www.sanjeshetakmili.ir با شماره ۴۴۰۳۱۶۹۰ تماس بگیرید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *