کتاب دکتری سراسری و آزاد

کتاب کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد

کتاب دکتری
کتاب دکتری سنجش امیرکبیر یکی از محصولاتی است که به داوطلب آزمون دکتری کمک می کند که شرح جامع مطالب را در قالب مجموعه کتاب های دکتری بررسی کند. کتاب های دکتری شامل یک درسنامه یا خلاصه درس برای هر فصل به همراه تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی و آزمون خودسنجی با جواب کلیدی می باشد. به داوطلبان آزمون دکتری که دوست دارند یک برنامه مدون برای تمام دروس به همراه دروس مربوطه را داشته باشند توصیه می شود از بسته های دکتری سنجش امیرکبیر مربوط به رشته خود استفاده کنند.که از نظر هزینه نیز بسیار اقتصادی تر است.
منابع آزمون دکتری
بسته آزمون دکتری
آزمون آزمایشی دکتری

داوطلب کنکور تحصیلات تکمیلی علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد کتاب آزمون دکتری گروه علوم انسانی

کتاب دکتری  دکتری زبان و ادبیات فارسی

کتاب دکتری 2101 کتاب دکتری زبان و ادبیات فارسی

کتاب دکتری  دکتری جغرافیا

کتاب دکتری  2103 کتاب دکتری جغرافیای سیاسی

کتاب دکتری  2104 کتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کتاب دکتری  2105 کتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کتاب دکتری  2106 کتاب دکتری ژئومورفولوژی

کتاب دکتری  2107 کتاب دکتری آب و هواشناسی

کتاب دکتری  2108 کتاب دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

کتاب دکتری  دکتری عربی

کتاب دکتری  2110 کتاب دکتری زبان و ادبیات عرب

کتاب دکتری  دکتری علوم اقتصادی

کتاب دکتری  2112 کتاب دکتری علوم اقتصادی

کتاب دکتری  2113 کتاب دکتری اقتصاد نفت و گاز

کتاب دکتری  دکتری تربیت بدنی

کتاب دکتری  2115 کتاب دکتری مدیریت ورزشی

کتاب دکتری  2116 کتاب دکتری فیزیولوژی ورزشی

کتاب دکتری  2117 کتاب دکتری آسیب شناسی ورزشی

کتاب دکتری  2118 کتاب دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

کتاب دکتری  2119 کتاب دکتری بیومکانیک ورزشی

کتاب دکتری  دکتری تاریخ

کتاب دکتری  2121 کتاب دکتری تاریخ اسلام

کتاب دکتری  2122 کتاب دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ ایران دوره اسلامی)

کتاب دکتری  2123 کتاب دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام

کتاب دکتری  دکتری علوم اجتماعی

کتاب دکتری  2125 کتاب دکتری علوم اجتماعی

کتاب دکتری  2126 کتاب دکتری جمعیت شناسی

کتاب دکتری  2127 کتاب دکتری مددکاری اجتماعی

کتاب دکتری  دکتری الهیات

کتاب دکتری  2129 کتاب دکتری علوم قرآن و حدیث

کتاب دکتری  2130 کتاب دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

کتاب دکتری  2131 کتاب دکتری ادیان و عرفان

کتاب دکتری  2132 کتاب دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کتاب دکتری  2133 کتاب دکتری فلسفه و کلام

کتاب دکتری  2134 کتاب دکتری فقه شافعی (موجود نیست)

کتاب دکتری  دکتری فلسفه

کتاب دکتری  2136 کتاب دکتری فلسفه

کتاب دکتری  2137 کتاب دکتری فلسفه منطق

کتاب دکتری  2138 کتاب دکتری فلسفه علم

کتاب دکتری  دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

کتاب دکتری  2141 کتاب دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

کتاب دکتری  2142 کتاب دکتری برنامه ریزی درسی

کتاب دکتری 2143 کتاب دکتری مدیریت آموزشی

کتاب دکتری 2144 کتاب دکتری روان شناسی تربیتی

کتاب دکتری 2145 کتاب دکتری تکنولوژی آموزشی

کتاب دکتری 2146 کتاب دکتری آموزش عالی

کتاب دکتری 2147 کتاب دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کتاب دکتری 2148 کتاب دکتری مشاوره

کتاب دکتری 2149 کتاب دکتری سنجش و اندازه گیری

کتاب دکتری 2150 کتاب دکتری روانشناسی

کتاب دکتری دکتری کتابداری

کتاب دکتری 2153 کتاب دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

کتاب دکتری دکتری حقوق

کتاب دکتری 2154 کتاب دکتری حقوق عمومی

کتاب دکتری 2155 کتاب دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب دکتری 2156 کتاب دکتری حقوق بین الملل عمومی

کتاب دکتری 2157 کتاب دکتری حقوق خصوصی

کتاب دکتری 2158 کتاب دکتری حقوق نفت و گاز

کتاب دکتری دکتری علوم سیاسی

کتاب دکتری 2160 کتاب دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

کتاب دکتری 2161 کتاب دکتری مطالعات جهان

کتاب دکتری دکتری مدیریت

کتاب دکتری 2162 کتاب دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

کتاب دکتری 2163 کتاب دکتری مدیریت دولتی

کتاب دکتری 2164 کتاب دکتری مدیریت صنعتی

کتاب دکتری 2165 کتاب دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

کتاب دکتری 2166 کتاب دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

کتاب دکتری 2167 کتاب دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب دکتری 2168 کتاب دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

کتاب دکتری 2169 کتاب دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

کتاب دکتری 2170 کتاب دکتری گردشگری

کتاب دکتری 2171 کتاب دکتری مالی

کتاب دکتری دکتری حسابداری

کتاب دکتری 2173 کتاب دکتری حسابداری

کتاب دکتری دکتری علوم ارتباطات

کتاب دکتری 2175 کتاب دکتری علوم ارتباطات

کتاب دکتری دکتری باستان شناسی

کتاب دکتری 2176 کتاب دکتری باستان شناسی

کتاب دکتری دکتری محیط زیست

کتاب دکتری 2177 کتاب دکتری محیط زیست (برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست)

کتاب دکتری دکتری مطالعات زنان

کتاب دکتری 2178 کتاب دکتری مطالعات زنان

کتاب دکتری دکتری معارف اسلامی

کتاب دکتری 2180 کتاب دکتری مدرسی معارف اسلامی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه علوم پایه

کتاب دکتری دکتری زمین شناسی

کتاب دکتری 2201 کتاب دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

کتاب دکتری 2202 کتاب دکتری زمین شناسی نفت

کتاب دکتری 2203 کتاب دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

کتاب دکتری 2204 کتاب دکتری زمین شناسی آب های زیرزمینی

کتاب دکتری 2205 کتاب دکتری زمین شناسی مهندسی

کتاب دکتری 2206 کتاب دکتری زمین شناسی زیست محیطی

کتاب دکتری 2208 کتاب دکتری زمین شناسی پترولوژی

کتاب دکتری 2209 کتاب دکتری زمین شناسی اقتصادی

کتاب دکتری 2210 کتاب دکتری زمین شناسی تکتونیک

کتاب دکتری دکتری شیمی

کتاب دکتری 2211 کتاب دکتری شیمی فیزیک

کتاب دکتری 2212 کتاب دکتری شیمی آلی

کتاب دکتری 2213 کتاب دکتری شیمی تجزیه

کتاب دکتری 2214 کتاب دکتری شیمی معدنی

کتاب دکتری 2215 کتاب دکتری شیمی کاربردی

کتاب دکتری 2216 کتاب دکتری شیمی پلیمر

کتاب دکتری 2218 کتاب دکتری فیتوشیمی

کتاب دکتری دکتری هواشناسی

کتاب دکتری 2219 کتاب دکتری هواشناسی

کتاب دکتری دکتری زیست شناسی

کتاب دکتری 2220 کتاب دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

کتاب دکتری 2221 کتاب دکتری زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

کتاب دکتری 2222 کتاب دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

کتاب دکتری 2223 کتاب دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

کتاب دکتری 2224 کتاب دکتری زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری

کتاب دکتری 2225 کتاب دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری

کتاب دکتری 2226 کتاب دکتری زیست شناسی سلولی و ملکولی

کتاب دکتری 2227 کتاب دکتری بیوشیمی

کتاب دکتری 2228 کتاب دکتری ژنتیک ملکولی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه فنی و مهندسی

کتاب دکتری دکتری مهندسی برق

کتاب دکتری 2301 کتاب دکتری مهندسی برق الکترونیک

کتاب دکتری 2302 کتاب دکتری مهندسی برق مخابرات

کتاب دکتری 2304 کتاب دکتری مهندسی برق قدرت

کتاب دکتری 2305 کتاب دکتری مهندسی برق کنترل

کتاب دکتری دکتری مهندسی عمران

کتاب دکتری 2307 کتاب دکتری مهندسی عمران سازه

کتاب دکتری 2308 کتاب دکتری مهندسی عمران زلزله

کتاب دکتری 2309 کتاب دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک

کتاب دکتری 2310 کتاب دکتری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

کتاب دکتری 2311 کتاب دکتری مهندسی عمران راه و ترابری

کتاب دکتری 2312 کتاب دکتری مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی

کتاب دکتری 2313 کتاب دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب

کتاب دکتری 2314 کتاب دکتری مهندسی عمران حمل و نقل

کتاب دکتری 2315 کتاب دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت

کتاب دکتری 2316 کتاب دکتری مهندسی عمران محیط زیست

کتاب دکتری دکتری مهندسی نقشه برداری

کتاب دکتری 2317 کتاب دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

کتاب دکتری 2318 کتاب دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

کتاب دکتری 2319 کتاب دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

کتاب دکتری 2320 کتاب دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

کتاب دکتری دکتری مهندسی مکانیک

کتاب دکتری 2321 کتاب دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کتاب دکتری 2322 کتاب دکتری مهندسی مکانیک جامدات

کتاب دکتری 2323 کتاب دکتری مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات

کتاب دکتری 2324 کتاب دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کتاب دکتری دکتری مهندسی دریا

کتاب دکتری 2330 کتاب دکتری مهندسی دریا

کتاب دکتری دکتری مهندسی هوا فضا

کتاب دکتری 2331 کتاب دکتری مهندسی هوا فضا آئرودینامیک

کتاب دکتری 2332 کتاب دکتری مهندسی هوا فضا جلوبرندگی

کتاب دکتری 2333 کتاب دکتری مهندسی هوا فضا سازه های هوایی

کتاب دکتری 2334 کتاب دکتری مهندسی هوا فضا دینامیک پرواز و کنترل

کتاب دکتری دکتری مهندسی معدن

کتاب دکتری 2335 کتاب دکتری مهندسی معدن اکتشاف

کتاب دکتری 2336 کتاب دکتری مهندسی معدن استخراج

کتاب دکتری 2337 کتاب دکتری مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

کتاب دکتری 2338 کتاب دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ

کتاب دکتری دکتری مهندسی پلیمر

کتاب دکتری 2339 کتاب دکتری مهندسی پلیمر پلیمر

کتاب دکتری 2341 کتاب دکتری مهندسی پلیمر رنگ

کتاب دکتری دکتری مهندسی محیط زیست

کتاب دکتری 2343 کتاب دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب

کتاب دکتری 2344 کتاب دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

کتاب دکتری 2345 کتاب دکتری مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

کتاب دکتری 2346 کتاب دکتری مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

کتاب دکتری دکتری مهندسی پزشکی

کتاب دکتری 2347 کتاب دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

کتاب دکتری 2348 کتاب دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

کتاب دکتری 2349 کتاب دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

کتاب دکتری دکتری مهندسی صنایع

کتاب دکتری 2350 کتاب دکتری مهندسی صنایع

کتاب دکتری دکتری مهندسی نفت

کتاب دکتری 2351 کتاب دکتری مهندسی نفت اکتشاف

کتاب دکتری 2352 کتاب دکتری مهندسی نفت

کتاب دکتری دکتری مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کتاب دکتری 2354 کتاب دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم

کتاب دکتری 2355 کتاب دکتری مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری

کتاب دکتری 2356 کتاب دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

کتاب دکتری 2357 کتاب دکتری مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

کتاب دکتری 2358 کتاب دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

کتاب دکتری دکتری مهندسی مواد و متالورژی

کتاب دکتری 2359 کتاب دکتری مهندسی مواد و متالورژی

کتاب دکتری دکتری مهندسی شیمی

کتاب دکتری 2360 کتاب دکتری مهندسی شیمی

کتاب دکتری 2362 کتاب دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

کتاب دکتری دکتری مهندسی فناوری نانو

کتاب دکتری 2363 کتاب دکتری فناوری نانو نانومواد

کتاب دکتری 2364 کتاب دکتری فناوری نانو نانوالکتریک

کتاب دکتری دکتری مهندسی هسته ای

کتاب دکتری 2365 کتاب دکتری مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

کتاب دکتری 2366 کتاب دکتری مهندسی هسته ای راکتور

کتاب دکتری 2367 کتاب دکتری مهندسی هسته ای پرتوپزشکی

کتاب دکتری 2369 کتاب دکتری مهندسی هسته ای گداخت

کتاب دکتری دکتری مهندسی نساجی

کتاب دکتری 2370 کتاب دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی

کتاب دکتری 2371 کتاب دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

کتاب دکتری دکتری مهندسی سیستم های انرژی

کتاب دکتری 2372 کتاب دکتری مهندسی سیستم های انرژی

کتاب دکتری دکتری مهندسی مکاترونیک

کتاب دکتری 2373 کتاب دکتری مهندسی مکاترونیک

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

کتاب دکتری 2401 کتاب دکتری محیط زیست

کتاب دکتری دکتری مکانیک کشاورزی

کتاب دکتری 2404 کتاب دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

کتاب دکتری 2405 کتاب دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی باغبانی

کتاب دکتری 2406 کتاب دکتری مهندسی باغبانی

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

کتاب دکتری 2412 کتاب دکتری مهندسی صنایع غذایی

کتاب دکتری دکتری اقتصاد کشاورزی

کتاب دکتری 2416 کتاب دکتری اقتصاد کشاورزی

کتاب دکتری دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

کتاب دکتری 2417 کتاب دکتری حفاظت و اصلاح صنایع چوب

کتاب دکتری 2418 کتاب دکتری کامپوزیت های لیگنوسلولزی

کتاب دکتری 2419 کتاب دکتری صنایع سلولزی

کتاب دکتری دکتری علوم خاک

کتاب دکتری 2420 کتاب دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

کتاب دکتری 2421 کتاب دکتری مدیریت منابع خاک

کتاب دکتری دکتری علوم دامی

کتاب دکتری 2424 کتاب دکتری علوم دامی

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی آب

کتاب دکتری 2427 کتاب دکتری آبیاری و زهکشی

کتاب دکتری 2428 کتاب دکتری سازه های آبی

کتاب دکتری 2429 کتاب دکتری منابع آب

کتاب دکتری 2430 کتاب دکتری هواشناسی کشاورزی

کتاب دکتری دکتری آگروتکنولوژی (زراعت) و اصلاح نباتات

کتاب دکتری 2431 کتاب دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

کتاب دکتری 2432 کتاب دکتری آگروتکنولوژی (زراعت)

کتاب دکتری 2433 کتاب دکتری بذر

کتاب دکتری 2434 کتاب دکتری علوم علف های هرز

کتاب دکتری 2435 کتاب دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

کتاب دکتری 2436 کتاب دکتری آگرواکولوژی

کتاب دکتری دکتری توسعه و ترویج کشاورزی

کتاب دکتری 2437 کتاب دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

کتاب دکتری 2438 کتاب دکتری توسعه کشاورزی

کتاب دکتری دکتری حشره شناسی کشاورزی

کتاب دکتری 2439 کتاب دکتری حشره شناسی کشاورزی

کتاب دکتری دکتری بیماری شناسی گیاهی

کتاب دکتری 2440 کتاب دکتری بیماری شناسی گیاهی

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی جنگل

کتاب دکتری 2441 کتاب دکتری مدیریت جنگل

کتاب دکتری 2442 کتاب دکتری عمران و بهره برداری جنگل

کتاب دکتری 2443 کتاب دکتری علوم زیستی جنگل

کتاب دکتری دکتری علوم و مهندسی شیلات

کتاب دکتری 2444 کتاب دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

کتاب دکتری 2445 کتاب دکتری فراوری محصولات شیلاتی

کتاب دکتری 2447 کتاب دکتری صید و بهره برداری آبزیان

کتاب دکتری دکتری علوم مرتع، بیابان و آبخیزداری

کتاب دکتری 2448 کتاب دکتری علوم و مهندسی مرتع

کتاب دکتری 2449 کتاب دکتری مدیریت و کنترل بیابان

کتاب دکتری 2450 کتاب دکتری علوم و مهندسی آبخیز

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه دامپزشکی

بسته آموزشی دکتری سراسری و آزاد بسته آموزشی منابع آزمون دکتری گروه زبان

کتاب دکتری 2801 کتاب دکتری آموزش زبان فرانسه (موجود نیست)

کتاب دکتری 2802 کتاب دکتری ادبیات فرانسه (موجود نیست)

کتاب دکتری 2803 کتاب دکتری آموزش زبان روسی (موجود نیست)

کتاب دکتری 2804 کتاب دکتری آموزش زبان آلمانی (موجود نیست)

کتاب دکتری 2805 کتاب دکتری آموزش زبان انگلیسی

کتاب دکتری 2806 کتاب دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

کتاب دکتری 2807 کتاب دکتری ترجمه

کتاب دکتری 2808 کتاب دکتری زبان شناسی

کتاب دکتری 2809 کتاب دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی (موجود نیست)

تلفن 02144031690 درخواست نمونه جزوه با ارسال ایمیل نام وکدرشته به sanjesh_portal@yahoo.com
Call Now Buttonمشاوره رایگان تلفنی