Warning: Creating default object from empty value in /home/vuofjdvu/public_html/wp-content/themes/sanjesheamirkabir/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
کتاب های ارشد وزارت بهداشت |کتاب های کارشناسی ارشد 1

کتاب های ارشد وزارت بهداشت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت

کتاب های ارشد

کتاب های ارشد وزارت بهداشت سنجش امیرکبیر یکی از محصولاتی است که به داوطلب آزمون ارشد وزارت بهداشت کمک می کند که شرح جامع مطالب را در قالب یک کتاب به نام کتاب های ارشد علوم پزشکی بررسی کند. کتاب های ارشد وزارت بهداشت شامل یک درسنامه یا خلاصه درس برای هر فصل به همراه تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی و آزمون خودسنجی با جواب کلیدی می باشد. به داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت که دوست دارند یک برنامه مدون برای تمام دروس به همراه دروس علوم پزشکی مربوطه را داشته باشند توصیه می شود از بسته های ارشد وزارت بهداشت سنجش امیرکبیر مربوط به رشته خود استفاده کنند.که از نظر هزینه نیز بسیار اقتصادی تر است.
منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت
بسته آزمون ارشد وزارت بهداشت
آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت

داوطلب کنکور ارشد وزارت بهداشت علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

 برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت کتاب های ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5501  کتاب های ارشد آموزش بهداشت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5502  کتاب های ارشد آمار زیستی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5503  کتاب های ارشد اپیدمیولوژی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5503  کتاب های ارشد سلامت و ترافیک

کتاب های ارشد 5504  کتاب های ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5505  کتاب های ارشد اعضای مصنوعی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5506  کتاب های ارشد اقتصاد بهداشت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5507  کتاب های ارشد ارگونومی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5508  کتاب های ارشد اکولوژی انسانی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5509  کتاب های ارشد انفورماتیک پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5510  کتاب های ارشد ارزیابی فناوری سلامت

کتاب های ارشد 5511  کتاب های ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5512  کتاب های ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5513  کتاب های ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

کتاب های ارشد 5514  کتاب های ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5515  کتاب های ارشد تکنولوژی گردش خون

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5516  کتاب های ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5517  کتاب های ارشد رفاه اجتماعی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5518  کتاب های ارشد ژورنالیسم پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5519  کتاب های ارشد سلامت سالمندی

کتاب های ارشد 5520  کتاب های ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5521  کتاب های ارشد علوم تشریحی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5522  کتاب های ارشد علوم و صنایع غذائی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5523  کتاب های ارشد فیزیولوژی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5524  کتاب های ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

کتاب های ارشد 5525  کتاب های ارشد فناوری اطلاعات سلامت

کتاب های ارشد 5526  کتاب های ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5527  کتاب های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کتاب های ارشد 5528  کتاب های ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5529  کتاب های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5530  کتاب های ارشد مددکاری اجتماعی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5531  کتاب های ارشد مدیریت توانبخشی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5532  کتاب های ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5533  کتاب های ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5534  کتاب های ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5535  کتاب های ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5536  کتاب های ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5537  کتاب های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه آموزش پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5539  کتاب های ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5540  کتاب های ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه بهداشت محیط

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5541  کتاب های ارشد سم شناسی محیط

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5542  کتاب های ارشد مدیریت پسماند

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5543  کتاب های ارشد مهندسی بهداشت محیط

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5544  کتاب های ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5544-2  کتاب های ارشد بهداشت پرتوها

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد پرستاری

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5545  کتاب های ارشد روان پرستاری

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5546  کتاب های ارشد پرستاری داخلی جراحی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5547  کتاب های ارشد پرستاری سلامت جامعه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5548  کتاب های ارشد پرستاری کودکان

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5549  کتاب های ارشد پرستاری نظامی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5550  کتاب های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5551  کتاب های ارشد پرستاری توانبخشی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5552  کتاب های ارشد پرستاری اورژانس

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5553  کتاب های ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5554  کتاب های ارشد پرستاری سالمندی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5555  کتاب های ارشد مدیریت پرستاری

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه روانشناسی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5556  کتاب های ارشد روانشناسی بالینی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5557  کتاب های ارشد بهداشت روان

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5558  کتاب های ارشد روانشناسی سلامت

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5559  کتاب های ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه فیزیوتراپی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5560  کتاب های ارشد فیزیوتراپی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5561  کتاب های ارشد فیزیوتراپی ورزشی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد علوم آزمایشگاهی 1

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5562  کتاب های ارشد بیوشیمی بالینی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5563  کتاب های ارشد زیست فناوری پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5564  کتاب های ارشد ژنتیک انسانی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد علوم آزمایشگاهی 2

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5565  کتاب های ارشد ایمنی شناسی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5566  کتاب های ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد علوم آزمایشگاهی 3

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5567  کتاب های ارشد قارچ شناسی پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5568  کتاب های ارشد میکروب شناسی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5569  کتاب های ارشد ویروس شناسی پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5570  کتاب های ارشد انگل شناسی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه علوم تغذیه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5571  کتاب های ارشد علوم تغذیه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5572  کتاب های ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5573  کتاب های ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5574  کتاب های ارشد تغذیه بالینی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5574-2  کتاب های ارشد تغذیه ورزشی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5575  کتاب های ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5576  کتاب های ارشد فیزیک پزشکی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد مجموعه مامایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5577  کتاب های ارشد مامایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5578  کتاب های ارشد مشاوره در مامایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت  کتاب های ارشد داروسازی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5579  کتاب های ارشد شیمی دارویی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5580  کتاب های ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5581  کتاب های ارشد سم شناسی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5582  کتاب های ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5583  کتاب های ارشد علوم انتقال خون

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5584  کتاب های ارشد سلامت از دور

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5585  کتاب های ارشد سلامت در حوادث و بلایا

کتاب های ارشد وزارت بهداشت 5586  کتاب های ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

تلفن 02144031690 درخواست نمونه جزوه با ارسال ایمیل نام وکدرشته به sanjesh_portal@yahoo.com
Call Now Buttonمشاوره رایگان تلفنی