منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سنجش امیرکبیر یکی از محصولاتی است که به داوطلب آزمون ارشد کمک می کند که شرح جامع مطالب را در قالب مجموعه کتاب های ارشد بررسی کند. کتاب های ارشد شامل یک درسنامه یا خلاصه درس برای هر فصل به همراه تست های طبقه بندی شده با جواب تشریحی و آزمون خودسنجی با جواب کلیدی می باشد. به داوطلبان آزمون ارشد که دوست دارند یک برنامه مدون برای تمام دروس به همراه دروس مربوطه را داشته باشند توصیه می شود از بسته های ارشد سنجش امیرکبیر مربوط به رشته خود استفاده کنند.که از نظر هزینه نیز بسیار اقتصادی تر است.
منابع آزمون ارشد
بسته آزمون ارشد
آزمون آزمایشی ارشد

داوطلب کنکور تحصیلات تکمیلی علاوه بر تهیه کتاب خود می تواند کتاب پلنر آیلتس یا برنامه ریز آیلتس را نیز جهت آمادگی امتحان آیلتس تهیه کند.

برای جستجو و یافتن سریع رشته موردنظر خود می توانید با گرفتن دکمه CTRL در کیبورد و زدن دکمه F و وارد کردن کد رشته یا قسمتی از نام رشته، رشته مدنظر خود را مشاهده نمایید. همچنین اگر از گوشی موبایل هوشمند استفاده می کنید می توانید با استفاده از منوی مرورگر گوشی موبایل و انتخاب گزینه ای مرتبط در رابطه با “جستجو در صفحه” ، جستجوی سریع را انجام دهید.

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5501 منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5502 منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5503 منابع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

بسته آموزشی دکتری 5504 منابع کارشناسی ارشد اتاق عمل (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5505 منابع کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5506 منابع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5507 منابع کارشناسی ارشد ارگونومی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5508 منابع کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5509 منابع کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5510 منابع کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی دکتری 5511 منابع کارشناسی ارشد بینایی سنجی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5512 منابع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5513 منابع کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

بسته آموزشی دکتری 5514 منابع کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5515 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5516 منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5517 منابع کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5518 منابع کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5519 منابع کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5520 منابع کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک

بسته آموزشی دکتری 5520-2 منابع کارشناسی ارشد شنوائی شناسی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5521 منابع کارشناسی ارشد علوم تشریحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5522 منابع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5523 منابع کارشناسی ارشد فیزیولوژی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5524 منابع کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5525 منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

بسته آموزشی دکتری 5526 منابع کارشناسی ارشد کاردرمانی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5527 منابع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

بسته آموزشی دکتری 5528 منابع کارشناسی ارشد گفتار درمانی (موجود نیست)

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5529 منابع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5530 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5531 منابع کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5532 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5533 منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5534 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5535 منابع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5536 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5537 منابع کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5539 منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5540 منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5541 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5542 منابع کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5543 منابع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5544 منابع کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5544-2 منابع کارشناسی ارشد بهداشت پرتو ها

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5545 منابع کارشناسی ارشد روان پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5546 منابع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5547 منابع کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5548 منابع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5549 منابع کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5550 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5551 منابع کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5552 منابع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5553 منابع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5554 منابع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5555 منابع کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5556 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5557 منابع کارشناسی ارشد بهداشت روان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5558 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5559 منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5560 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5561 منابع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5562 منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5563 منابع کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5564 منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5565 منابع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5566 منابع کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 3

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5567 منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5568 منابع کارشناسی ارشد میکروب شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5569 منابع کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5570 منابع کارشناسی ارشد انگل شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5571 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5572 منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5573 منابع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5574 منابع کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5574-2 منابع کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5575 منابع کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5576 منابع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد مجموعه مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5577 منابع کارشناسی ارشد مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5578 منابع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت منابع کارشناسی ارشد داروسازی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5579 منابع کارشناسی ارشد شیمی دارویی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5580 منابع کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5581 منابع کارشناسی ارشد سم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5582 منابع کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5583 منابع کارشناسی ارشد علوم انتقال خون

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5584 منابع کارشناسی ارشد سلامت از دور

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5585 منابع کارشناسی ارشد سلامت در حوادث و بلایا

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 5586 منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی کودک و نو جوان

منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403,منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 403,جامع ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403, منحصر به فرد ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 403,پرطرفدارترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  , آپدیت ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت, جدیدترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403,به روز ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 403,كامل ترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1403, بهترین منابع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 403

تلفن 02144031690 درخواست نمونه جزوه با ارسال ایمیل نام وکدرشته به sanjesh_portal@yahoo.com /////// قیمت ها به روز نیستند مربوط به سال 1401 هستند///////
Call Now Buttonمشاوره رایگان تلفنی