مطالب توسط مشاور آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 2

منابع کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت

منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت Non-functional defense in the health system senior resources منابع کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت منابع کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد پدافند […]

منابع آزمون دکتری بهداشت آینده پژوهی پزشکی

منابع آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت وزارت بهداشت Health Future Studies P.H.D resources منابع آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت منابع آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری آینده پژوهی سلامت وزارت بهداشت است، لذا دپارتمان های تخصصی علوم پزشکی سنجش […]

منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای

منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای وزارت بهداشت منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای منابع آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای وزارت بهداشت است، لذا دپارتمان های تخصصی علوم پزشکی سنجش امیرکبیر […]

نمایندگی های سنجش امیرکبیر

لیست نمایندگی های سنجـش امیـرکبیـر نمایندگی های مجاز سنجش امیرکبیر در لیست ذیل وجود دارند سایر افرادیکه به عنوان نمایندگی سنجش امیرکبیر فعالیت میکنند و در لیست ذیل وجود ندارند بعنوان نمایندگی سنجش امیرکبیر نمیباشند زمان بروزرسانی این صفحه: بهمن ۹۷ توجه: در شهرهایی که در جدول زیر، نمایندگی سنجش امیرکبیر وجود دارد، داوطلب می […]

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی Health and quality control of food senior test آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد […]

آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی

آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی Veterinary Bacteriology senior test آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی و آزمون آزمایش کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی عباراتی هستند که قبل از آزمون کارشناسی ارشد سراسری هر […]