مطالب توسط مشاور آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

ده فرمان موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲

ده فرمان موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲ موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری(سراسری، آزاد و وزارت بهداشت) ،یعنی ارتقاء به بهترین وضعیت تحصیلی که می­توانیم به آن برسیم. در این مقاله، مشاور ارشد سنجش امیرکبیر، با توجه به چندین سال تجربه در حوزه­ ی موفقیت، نکاتی را برای تسریع موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد […]

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲

ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  ۱۴۰۲ نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه آزاد برای مقطع کارشناسی ارشد برگزار نخواهد شد. نکته:آزمون جداگانه توسط دانشگاه های وزارت بهداشت  برای رشته های وابسته به وزارت بهداشت برای مقطع کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) برگزار خواهد شد.  ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نزدیک است  ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد […]

توصیه ها ی  کلیدی در ثبت نام کنکور ارشد سراسری و آزاد ۱۴۰۲

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد توصیه ها ی  کلیدی در ثبت نام کنکور ارشد سراسری و آزاد ۱۴۰۲ ثبت نام کنکور به نحو صحیح یکی از دغدغه‌های اصلی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد است که در این مقاله موسسه‌ی سنجش امیر کبیر به این مهم پرداخته است و توصیه‌های کاربردی به داوطلبان این آزمون کرده است.

ثبت نام کنکور دکتری سراسری و آزاد ۱۴۰۲

ثبت نام کنکور دکتری سراسری و آزاد ۱۴۰۲ توصیه‌های مهم در ثبت‌نام کنکور دکتری سراسری و آزاد ۱۴۰۲ ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۲ پس از اطلاعیه های متعدد سازمان سنجش اعلام خواهد شد. رعایت موارد ذکر شده ر این مطلب برای ثبت نام در آزمون ۱۴۰۲ به داوطلبان کنکور دکتری ۱۴۰۲ توصیه می شود.