آزمون دکتری زبان شناسی آزمون آزمایشی دکتری زبان شناسی بودجه بندی آزمون دکتری زبان شناسی Linguistics PHD Test آزمون دکتری زبان شناسی آزمون دکتری زبان شناسی و آزمون آزمایش دکتری زبان شناسی عباراتی هستند که قبل از آزمون دکتری سراسری هر ساله در گوگل یا سایر موتورهای جستجو، توسط داوطلبان آزمون دکتری زبان شناسی سرچ