اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , زمان اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۸ , نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷ , اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی , نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , مشاهده نتایج دانشگاه آزاد , انتخاب رشته ارشد دانشگاه ازاد ۹۸ , نتایج نهایی ارشد آزاد ۹۹ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷ , زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۷ , زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد , زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۹ , انتخاب رشته ارشد آزاد , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۷ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد , اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۸ , اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ , نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ , اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۸ , زمان اعلام نتایج نهایی ارشد ۹۷ , نتایج کنکور ارشد ۹۸ , اعلام نتایج کنکور ۹۸ , نتایج ارشد ۹۸ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد عبارتی است که در آذرماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸ , سازمان سنجش کارشناسی ارشد , سازمان سنجش انتخاب رشته , دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ , اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۹۸ , انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ و یا کارشناسی ارشد ۹۸ را نیز جستجو کنند.

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

 

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 

همچنین داوطلبان عزیز امتحان کارشناسی ارشد می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه امتحان ارشد مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد در زمینه ثبت نام آزمون ارشد در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

 

لذا به تمام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد خود داشته باشند.

 

کنکور دکتری دانشگاه آزاد 98

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

براساس روال سال های گذشته احتمالا انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸  در خرداد ماه برگزار می شود . در این مرحله که بعد از انتشار کارنامه اولیه کارشناسی ارشد  انجام می گیرد ، متقاضیان با توجه به وضعیت مجاز بودن خود اقدام به انتخاب رشته کارشناسی ارشد می کنند. به عبارت دیگر متقاضیانی که در آذر ماه ، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  را انجام داده و پس از دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد ۹۸  در جلسه آزمون حضور می یابند ، می توانند با توجه به این کارنامه ، رشته محل های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند . لیست رشته محل ها هم زمان با شروع انتخاب رشته توسط سازمان سنجش کشور منتشر شده و در قالب دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد  در اختیار داوطلبان قرار می گیرد . در این دفترچه علاوه بر معرفی رشته محل ها ، شرایط و ضوابط شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز ارائه شده است . ما در این گزارش سعی داریم جزئیات ، شرایط و نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۸ را مورد بررسی قرار دهیم .
سال ۹۸، سومین سالی است که انتخاب رشته ارشد، به صورتی متفاوت برگزار می شود. امسال دومین سال است که آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد به صورت یکجا و ادغام شده برگزار می شود و در نتیجه یک کارنامه برای هر دو آزمون برای متقاضیان صادر می شود. علیرغم اینکه یک کارنامه برای هر دو آزمون سراسری و آزاد کارشناسی ارشد صادر می شود، اما انتخاب رشته سراسری ارشد ۹۸ مانند انتخاب رشته ارشد ۹۷، جدای از انتخاب رشته آزاد ارشد انجام می شود. با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد که قرار است در  خردادماه کارنامه اولیه متقاضیان انتشار یابد، ابتدا انتخاب رشته سراسری انجام می شود و سپس انتخاب رشته دانشگاه آزاد. در سال ۹۷، انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای مقطع ارشد یک هفته بعد از انتخاب رشته سراسری انجام شد. با اعلام نتایج و انتشار کارنامه های اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۸، دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش برای دانشگاههای سراسری، غیرانتفاعی، پیام نور و دوره های مختلف روزانه، شبانه (نوبت دوم)، پردیس خودگردان، مجازی، غیرانتفاعی و پیام نور برای مقاطع کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش در سایت سنجش کشور قرار می گیرد. از آنجایی که انتخاب رشته در هر مقطعی، سختی و چالشهای خود را دارد در این گزارش سعی شده است به تمام سوالات شما در زمینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پاسخ داده شود و یک راهنمایی جامع برای انتخاب رشته برای شما تدوین شود.

 

شرایط ثبت نام آزمون دکتری

 

 

محتویات کارنامه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۸  به صورت کارنامه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . این کارنامه حاوی اطلاعات فردی داوطلب ، اطلاعات رشته امتحانی اول و رشته امتحانی دوم ( برای داوطبانی که در زمان ثبت نام رشته دوم انتخاب کرده بودند ) است . در بخش اطلاعات هر رشته امتحانی نیز درصد دروس ، معدل موثر ، رتبه و تراز ( نمره کل درج شده است . آن چه متقاضیان باید مورد توجه قرار دهند ، وضعیت خود در گرایش های مختلف می باشد . در هر گرایش که با عنوان کد ضریب در کارنامه درج شده ، نمره کل ( تراز ، رتبه و به تبع آن وضعیت مجاز بودن متقاضی در آن کد ضریب برای دانشگاه های روزانه و غیر روزانه  ( به تفکیک ) در انتخاب رشته ارشد ۹۸ مشخص شده است . متقاضی می تواند گرایشی را در اولویت قرار دهد که برای دروس آن وقت بیش تری گذاشته و رتبه بهتری کسب نموده است . به علت ادغام ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  و دانشگاه های سراسری از دو سال گذشته ، وضعیت مجاز بودن در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  نیز در این کارنامه به اطلاع متقاضیان می رسد . بنابراین در انتهای کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸ ، کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد  نیز قرار داده شده که علاقه مندان می توانند با توجه به لیست رشته محل های منتشر شده در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ و این کد به سایت دانشگاه آزاد مراجعه نموده و اقدام به انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ کنند

 

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

 

تحلیل و بررسی کارنامه اولیه کارشناسی ارشد ۹۸

برای آشنایی بیش تر متقاضیان ، قسمت های مختلف کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸  را مورد بررسی قرار می دهیم . زیرا برای انتخاب رشته ای دقیق و حساب شده می بایست درک صحیحی از این اطلاعات داشته باشید . بخش اولی که شاید مورد توجه بسیاری از متقاضیان قرار گیرد ، نمرات اکتسابی یا همان درصد دروس مجموعه امتحانی آنها است که برای اطلاع شخصی در قالب جدولی ارائه شده تا متقاضیان از نتیجه تک تک دروس آگاهی یافته و در صورت داشتن اعتراض ، اقدام به ثبت درخواست در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش  کنند انتخاب رشته کارشناسی ارشد طبق وضع علمی داوطلب در هر گرایش انجام می گیرد که در بخش جداگانه ای تحت عنوان وضعیت داوطلب در هر کد ضریب ارائه شده است . حال این سوال مطرح می شود ، چگونه پی ببریم با رتبه و ترازی که کسب نمودیم شانس قبولی خواهیم داشت ؟ بدین منظور بایستی رتبه خود را با آخرین رتبه مجاز در دوره های روزانه و دوره های غیر روزانه که شامل دانشگاه های شبانه ، غیرانتفاعی ،پیام نور و پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد است، مقایسه کنید . توجه به این نکته ضروری است که آخرین رتبه مجاز ، تقریبا ۳ برابر محدوده رتبه قبولی در هر گرایش است و متقاضیانی که در این محدوده قرار می گیرند مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد می باشند . حال با توجه به این گزارش ، شانس قبولی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مختص داوطلبانی خواهد بود که فاصله رتبه آن ها با آخرین رتبه مجاز نصف و یا کم تر باشد .  در این میان ممکن است به علل مختلفی هم چون عدم انتخاب رشته برخی داوطلبان ، بخشی از این ظرفیت در اختیار متقاضیانی که رتبه اکتسابی آن ها نزدیک به این محدوده است نیز قرار گیرد .

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

 

نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

فرم انتخاب رشته، هم زمان با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ ، توسط سازمان سنجش کشور در اختیار داوطلبانی که طبق کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند ، قرار می گیرد . در این مرحله هر متقاضی حق انتخاب ۱۰۰ رشته محل از لیست رشته محل های ارائه شده را دارا می باشد . آن دسته از داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اول در رشته امتحانی دوم نیز شرکت کرده اند می بایست رشته محل های مربوط به هر دو مجموعه را در همین ۱۰۰ انتخاب خود به ترتیب علاقه جای دهند . با توجه به این که وضعیت انتخاب رشته متقاضیان در دوره های روزانه یا تحصیل رایگان و دوره های غیر روزانه که شهریه کارشناسی ارشد  به آن ها تعلق می گیرد ، در دو قسمت جداگانه اعلام می شود ، داوطلبان باید به زیرگروه و دوره ای که در آن مجاز به انتخاب رشته می باشند ، دقت نمایند . این که می گوییم حتما انتخاب های خود را به ترتیب علاقه انجام دهید به دلیل نحوه بررسی فرم انتخاب رشته شما توسط نرم افزار سازمان سنجش کشور  است . عملکرد این نرم افزار به این صورت است که انتخاب های شما از اولویت ۱ تا ۱۰۰ به ترتیب بررسی می شود . در هر اولویت ، در صورتی که ظرفیت آن رشته محل توسط متقاضیانی که رتبه بالاتری نسبت به شما کسب نموده اند ، تکمیل نشده باشد نرم افزار همان انتخاب را به عنوان رشته محل قبولی اعلام نموده و اولویت های بعدی را بررسی نخواهد کرد .
اگر ظرفیت آن رشته محل توسط رتبه های بالاتر پر شده باشد انتخاب‌های بعدی شما مورد بررسی قرار می‌گیرد. درباره تاثیر ۴ فاکتور مهم علاقه ، شهر ، هزینه و کیفیت دانشگاه انتخابی بصورت جداگانه در گزارش مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد  بحث نموده ایم.

سال گذشته ، سازمان سنجش کشور برای متقاضیانی که به علت عدم آگاهی ، انتخاب رشته خود را به درستی انجام نداده بودند قابلیتی تحت عنوان درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد  قرار داده بود . معلوم نیست پس از انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ چنین فرصتی مجددا در اختیار متقاضیان قرار گیرد . بنابراین به علت این که نحوه انتخاب رشته از اهمیت بالایی برخوردار است ، مشاوران مرکز سنجش امیرکبیر آماده اند تا با بررسی کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸ بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام داده پاسخگوی تمام سوالات شما در این زمینه باشند

 

ثبت نام آزمون دکتری سراسری

 

 

تحلیل دقیق کارنامه های کارشناسی ارشد ۹۸ برای انتخاب رشته دقیق و صحیح

کارنامه و نتایج اولیه آزمون ارشد ۹۸، به گفته سازمان سنجش در اوایل خرداد ماه انتشار می یابد. کارنامه ارشد سازمان سنجش، دارای بخش هایی می باشد که دانستن و تفکیک اطلاعات مهم آن به شما کمک می نماید تا کار انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را راحت تر انجام دهید .
۱- نمره و یا درصد کسب شده برای هر درس :
در کارنامه سازمان سنجش برای آزمون ارشد، نام دروس به ترتیب ذکر شده است و جلوی آن نمره خام آن یا به اصطلاح درصد آن ذکر شده است که فقط برای اطلاع شما است و تعیین کننده رتبه نهایی شما می باشد .
۲- جدول کد ضرایب و رتبه ها :
این جدول خود از ستون های مهم زیر تشکیل می شود :
الف) ستون کد ضریب طبق دفترچه کارشناسی ارشد سازمان سنجش، گرایشهای مختلف می توانند کد ضریب متفاوتی داشته باشند. اگر دروس و یا ضرایب دروس در گرایشی با گرایش دیگر متفاوت باشد، کد ضریب جداگانه به آنها تعلق می گیرد. مثلا در دفترچه ارشد سازمان سنجش در سال ۹۸ برای رشته ای مثل مدیریت، ۱۱ کد ضریب داریم که علت این تعداد کد ضریب، دروس متفاوت و یا ضرایب متفاوت برای دروس است. برای رشته ای مثل عمران اگرچه گرایشهای بسیاری وجود دارد ولی تنها یک کد ضریب دارد، چون همه درسها در آن به صورت مشابه می باشند و ضرایب یکسان دارند. این ستون، از این نظر اهمیت دارد که متقاضی کارشناسی ارشد باید بداند که در هر کد ضریب چه رتبه ای به دست آورده است. مثلا در ارشد مجموعه روانشناسی، رتبه اعلامی برای کد ضریب ۱ که روانشناسی عمومیست با رتبه اعلامی برای کد ضریب ۲ که روانشناسی بالینی است می تواند بسیار متفاوت باشد و با توجه به رتبه، شانس قبولی کم یا زیاد شود .
ب) تراز تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود .
ج) رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه سهمیه شما در آزمون کارشناسی ارشد هر چه که باشد، انتخاب رشته شما طبق آن رتبه و در بین هم سهمیه ای های شما صورت می گیرد. یعنی شما اگر در سهمیه آزاد قرار دارید با سهمیه ایثارگران مقایسه نمی شوید. رتبه در سهمیه مهم ترین عدد موجود در کارنامه ارشد سازمان سنجش است و تعیین کننده شانس قبولی ارشد شما است. یک رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه و یک رتبه در سهمیه برای دوره های غیر روزانه برای شما اعلام می شود. برای هر کد ضریب نیز یک رتبه جداگانه برای هر دوره روزانه و غیر روزانه اعلام خواهد شد. مثلا در ارشد رشته شیمی که ۷ کد ضریب دارد، برای شما ۷ رتبه در سهمیه برای دوره های روزانه و ۷ رتبه در سهمیه برای دوره های غیر روزانه اعلام می شود .
د) رتبه کشوری این رتبه در کارنامه انتشار یافته توسط سازمان سنجش کشور برای کارشناسی ارشد، رتبه شما بدون در نظر گرفتن سهمیه می باشد. مثلا ممکن است رتبه در سهمیه کسی که سهمیه ایثارگری دارد، ۳۰۰ باشد ولی رتبه کشوری او ۱۰۰۰۰ شود. رتبه کشوری طبق مقایسه تراز شما با دیگران و بدون دخالت دادن سهمیه ها اعلام می شود .
ه) آخرین رتبه مجاز در سهمیه منظور آخرین رتبه ای است که سازمان سنجش کشور برای اعلام مجاز بودن داوطلبان، مد نظر قرار می دهد. توجه داشته باشید که آخرین رتبه در سهمیه مد نظر است نه در کل کشور. آخرین رتبه مجاز در سهمیه برای دوره های روزانه و غیر روزانه یکسان نمی باشد و به صورت جداگانه در دو ستون مختلف اعلام می شود. اگر رتبه شما در سهمیه کمتر از این رتبه باشد شما مجاز به انتخاب رشته در آن دوره در ارشد می باشید. اصولاً، اکثر متقاضیان برای انتخاب رشته دوره های غیرروزانه مجاز می شوند ولی متقاضیان کمی برای انتخاب رشته دوره های روزانه مجاز می شوند .
و) وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن شما در این ستون مشخص می شود که آیا شما برای دوره های روزانه و یا غیرروزانه مجاز می باشید یا خیر. شما در فرم انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد، اگر مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه نشوید حق انتخاب آنها را ندارید و سازمان سنجش حتی اگر آنها را انتخاب نموده باشید خطا می دهد و اعلام می کند که شما مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه کارشناسی ارشد نیستید. ممکن است شما در یک کد ضریب مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه باشید و در یک کد ضریب دیگر نباشید، بنابراین در این مورد دقت داشته باشید .
۳- کد انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد با توجه به اینکه انتخاب رشته سراسری و دانشگاه آزاد در آزمون کارشناسی ارشد به صورت جداگانه برگزار می شود، یک کد به شما داده می شود که در زمان انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد باید آن کد را در سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد وارد نمائید .

در زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ که همزمان با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ در خرداد ماه می باشد، موسسه سنجش امیرکبیر خدمات خود را در هر دو انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری سازمان سنجش و انتخاب رشته دانشگاه آزاد ارائه می نماید که این خدمات شامل  مشاوره های تلفنی و حضوری می باشد.

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون دکتری

 

 

شانس قبولی با توجه به رتبه در انتخاب رشته آزمون ارشد ۹۸

انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸یعنی اینکه بدانید با رتبه ای که در آزمون کارشناسی ارشد به دست آورده اید، چه رشته و گرایش و دانشگاهی را در مقطع ارشد طبق قبولی های ارشد سال ۹۷ قبول می شوید شانس قبولی شما در کارشناسی ارشد نسبت مستقیمی دارد بارتبه شما در سهمیه به اضافه اولویت بندی انتخاب های رقبای شما در آزمون ارشد که مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند.به عنوان مثال ممکن است  متقاضی که در یک گرایش که رتبه تک رقمی شده است، به گرایشی که رتبه او در آن دو رقمی شده است علاقه نداشته باشد و گرایشی که رتبه او در آن دو رقمی است را در اولویت های اول بچیند. در این صورت جا برای کسانی که به گرایش های متفاوت علاقه دارند باز می شود. مثلا ممکن است به خاطر علاقه زیاد متقاضیان ارشد مدیریت به ارشد رشته بازرگانی، قبولی در آن با رتبه های بهتری نسبت به کارآفرینی امکان پذیر باشد و در نتیجه شانس قبولی در ارشد کارآفرینی نسبت به بازرگانی برای رتبه های بالاتر خیلی بیشتر شود. تنها چیزی که در این زمینه به شما کمک می نماید، این است که بدانید سال گذشته، دیگران با چه رتبه ای کجا قبول شده اند و سقف رتبه برای قبولی چند بوده است. تنها یک سیستم دقیق کامپیوتری با اطلاعات صحیح و موثق می تواند این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهد

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد

 

 

اولویت بندی صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸

یکی از مهم ترین قسمت های انتخاب رشته کارشناسی ارشد در سال ۹۸ مانند سال های گذشته، مربوط به بحث اولویت بندی ۱۰۰ انتخاب شما در فرم آنلاین انتخاب رشته کارشناسی ارشد است. بحث درباره اولویت بندی بین انتخابهای کارشناسی ارشد بسیار تخصصی است ولی خلاصه وار به مهم ترین نکات آن اشاره می نمائیم .
۱- اولویت بندی خود را طبق علاقه انجام دهید مهم نیست که شما در یک کد رشته دانشگاه قبول می شوید یا نه. شما ۱۰۰ انتخاب دارید که بهتر است هر ۱۰۰ تای آن را بچینید مگر این که رشته ای که در آزمون کارشناسی ارشد آن شرکت نموده اید تعداد کد رشته های خیلی زیادی نداشته باشد و یا اینکه علاقه مندی شما به یک سری از کد رشته های دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و در نتیجه محدود و زیر ۱۰۰ تا باشد .
۲- دسته بندی انتخابهای خود را در اولویت بندی انتخاب رشته کارشناسی ارشد رعایت نمائید بهترین دسته بندی عبارتست از چیدن  ۲۰ درصد انتخاب های اول از انتخابهایی که ایده آل می باشند و شانس قبولی در آنها ندارید و یا شانس قبولی شما در ارشد ۹۸ آنها بسیار پایین است . ۳۰ درصد بعدی انتخابها بهتر است شامل انتخاب های خوشبینانه ای باشد که شاید قبول شوید و شاید هم نشوید  ۴۰ .درصد بعدی انتخابها بهتر است از بین انتخابهای پر احتمال باشد و در نهایت کار انتخاب رشته خود را با پر کردن  ۱۰ درصد از انتخابهایی که قبولی شما در آنها در هر صورتیتضمین شده است به پایان برسانید .
۳- اگر در آزمون ارشد ۹۸، هم رشته اصلی را شرکت نموده اید و هم رشته شناور را، باید جوری بین انتخابهای هر دو رشته با توجه به علاقه و رتبه خود توازن ایجاد نمائید
۴- سعی نمائید عواملی همانند شهریه، دوری و نزدیکی جغرافیایی، شیوه تحصیل، نوع دوره مورد تحصیل در کارشناسی ارشد، شرایط خوابگاه و وام را نیز در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب رشته کارشناسی ارشد را بدون پشیمانی برای خود رقم بزنید .

 

 

نتایج انتخاب رشته دکتری

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

انتخاب رشته کارشناسی ارشد , انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ , انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , پرینت انتخاب رشته کارشناسی ارشد , سازمان سنجش کارشناسی ارشد , دفترچه انتخاب رشته ارشد۹۹ , انتخاب رشته کارشناسی ارشد۹۷ , فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد , مشاوره رایگان انتخاب رشته کارشناسی ارشد , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۷ , دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , دانلود دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۹ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کلمات کلیدی:

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , شهریه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد ۹۷-۹۸ , شهریه ارشد دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹ , شهریه پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد , شهریه دانشگاه غیر انتفاعی کارشناسی ارشد , جدول شهریه کارشناسی ارشد ۹۷ , شهریه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد ۹۸-۹۹ , شهریه ارشد دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹ , شهریه ارشد دانشگاه پیام نور , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی ارشد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

شهریه کارشناسی ارشد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کلمات کلیدی:

شهریه کارشناسی ارشد , شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد , جدول شهریه کارشناسی ارشد ۹۸ , جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸-۹۹ , شهریه کارشناسی ارشد پیام نور , شهریه شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی , شهریه شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران , شهریه ارشد غیرانتفاعی ۹۷-۹۸ , شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد یکی از مواردی است که ممکن است در ذهن داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد بوجود بیاید.

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کلمات کلیدی:

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد , نمونه کارنامه کنکور ارشد سهمیه ایثارگران , کارنامه کارشناسی ارشد ۹۸ , نمونه کارنامه ارشد ۹۸ , کارنامه اولیه ارشد ۹۸ , کد ضریب در کارنامه ارشد برق , مشاهده کارنامه ارشد ۹۹ , کد ضریب در کارنامه ارشد روانشناسی , دریافت کارنامه ارشد ۹۸ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد عبارتی است که در آذرماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سرچ می شود.بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با توجه به هوش و فراست خود عبارت های کلیدی دیگری مثل نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ , زمان اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۸ , اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی , نتایج نهایی ارشد آزاد ۹۸ , مشاهده نتایج دانشگاه آزاد , نتایج کنکور دانشگاه آزاد ۹۸ و یا نتایج ارشد دانشگاه آزاد را نیز جستجو کنند.

 

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.

 

لذا مهم این است که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند. سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

 

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

همچنین داوطلبان عزیز امتحان کارشناسی ارشد می توانند در پایین همین صفحه، تمام سوالات خود را در زمینه امتحان ارشد مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد در زمینه ثبت نام آزمون ارشد در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.

لذا به تمام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توصیه میشود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد ،تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد خود داشته باشند.

 

 

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد عبارتی است که در آذرماه هر سال در گوگل یا سایر موتورهای جستجو توسط داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سرچ می شود. بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با توجه به هوش و فراست خود ،عبارت های کلیدی دیگری مثل  نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸، نتایج ارشد دانشگاه آزاد ۹۸، زمان اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۸، اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج نهایی ارشد آزاد ۹۸، مشاهده نتایج دانشگاه آزاد، نتایج کنکور دانشگاه آزاد ۹۸، نتایج ارشد دانشگاه آزاد را نیز جستجو می کنند.

هدف همه آنها یکی است و همگی با کمی تسریع یا تاخیر به اطلاعات و خبرهای مطلوب خود در سطح اینترنت دست می یابند البته لازم به ذکر است داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد باید به صورت حرفه ای نحوه دقیق و علمی جستجوی اطلاعات را فرا گیرند تا به طور علمی بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست یابند.
لذا مهم این است که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات مورد نیاز خود را از سایتی معتبر و علمی پیگیری و رهگیری کنند.سایتی یا مجموعه ای که بتواند به طور صحیح پاسخگوی سوالات داوطلبان آزمون ارشد باشد. در این بستر پر تلاطم مجموعه سنجش امیرکبیر به عنوان مجری اماده سازی منابع ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سعی نموده است بستر اطلاعات برای داوطلبان ازمون کارشناسی ارشد را طوری فراهم کنند که داوطلبان کنکور ارشد بتوانند به راحتی اخبار درست و مطالب صحیح آموزشی خود را از سایت سنجش تکمیلی دات ای آر کسب کنند.

همچنین داوطلبان عزیز امتحان کارشناسی ارشد می توانند در پایین همین صفحه ، تمام سوالات خود را در زمینه امتحان ارشد مطرح کنند. مشاوران عالی سنجش امیرکبیر ، مشتاقانه پاسخگوی پرسش ها و سوالات داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد در زمینه ثبت نام آزمون ارشد در مقطع عالی و تکمیلی می باشند.
لذا به تمام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد توصیه می شود در چند ماه باقی مانده تا زمان ازمون ارشد ، تمرکز بیشتری روی مطالب کنکور ارشد خود داشته باشند.

 

کنکور دکتری دانشگاه آزاد 98

 

اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  که امسال نیز همانند سال های گذشته با کنکور کارشناسی ارشد  دانشگاه های سراسری ادغام شده بود در روز های ۵ و ۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد +
 برای تمامی داوطلبانی که در جلسه آزمون حاضر می شوند در قالب کارنامه کارشناسی ارشد  منتشر می شود و داوطلبین مایل به انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  با توجه به وضعیت علمی خود در زمان تعیین شده فرصت داشتند حداکثر ۱۰۰ رشته محل را انتخاب کنند . بعد از این مرحله به ایستگاه پایانی که همان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ می باشد نزدیک می شویم . از آنجایی که نتایج بصورت اینترنتی اعلام می شود دراین گزارش می خواهیم راهنمای تصویری مشاهده و اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ را ارائه نمائیم .
داوطلبین با توجه به وضعیت کارنامه اولیه خود می توانند رشته های مورد نظر خود را در دانشگاه های سراسر کشور از جمله دانشگاه های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و پیام نور انتخاب نمایند و بر پایه اولویت خود، آنها را در لیست انتخاب رشته خود قرار دهند. پس از انجام بررسی های لازم، نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ از سوی سازمان سنجش اعلام می شود. مطابق روال سال های گذشته زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۷ – ۹۸ در دهه اول شهریور ماه می باشد. داوطلبان پس از طی کردن مرحله انجام مصاحبه و آزمون مرحله دوم، باید منتظر اعلام نتایج نهایی باشند .

 

شرایط ثبت نام آزمون دکتری

 

زمان و نحوه اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته یکی از آزمون هایی می باشد که هر ساله داوطلبین زیادی دارد زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ هر ساله در تاریخ خاصی است. داوطلبان پس از مشاهده کارنامه اولیه (نتایج اولیه کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ ) انجام انتخاب رشته، ملزم می باشند تا منتظر زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ بمانند .
برپایه تجربیات سال های گذشته احتمالاً نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ در شهریور ماه و بصورت اینترنتی اعلام خواهد شد. البته سال گذشته اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با تغییراتی همراه بود . در حالی که انتظار داشتیم این نتایج هم زمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد  دانشگاه های سراسری توسط سایت سازمان سنجش کشور اعلام شود محل قبولی متقاضیان دانشگاه آزاد در این مرحله منتشر نشد و داوطلبان باید در هفته پایانی شهریور ماه شاهد انتشار نتایج خود بودند.

کلیه داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ۹۸  شرکت نموده اند با در دست داشتن اطلاعات ثبت نامی می توانند نتایج خود را دریافت نمایند. با توجه به این که دو سال متوالی است نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ از طریق سایت سازمان سنجش  کشور اعلام می شود در ادامه نحوه مشاهده نتایج این آزمون را از طریق سایت سنجش این سازمان ارائه می دهیم . اما از آن جا که ممکن است تغییراتی در نحوه اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸ انجام شده و این نتایج از طریق سایت ( Azmoon.org ) منتشر شود توصیه می نمائیم عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر  شوید . پیرو تغییرات احتمالی راهنمای تصویری زیر را بروزرسانی خواهیم کرد .
نحوۀ مشاهده نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از طریق سایت سازمان سنجش کشور به این شکل می باشد که بعد از ورود به (sanjesh.org) بایستی با کلیک بر روی ” سامانه جامع آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۹۸ ” در بخش کارشناسی ارشد وارد میز کار خود شده و نتایج ارشد دانشگاه آزاد را مشاهده کنید . در ادامه نحوه مشاهده نتایج را توضیح می دهیم .

 

 

نحوه مشاهده نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

همان طور که در بالا اشاره نمودیم برای مشاهده نتایج خود بایستی به سایت سازمان سنجش کشور مراجعه نموده و طبق تصویر زیر گزینه مربوط به نتایج نهایی دانشگاه آزاد را انتخاب کنید .

کارشناسی ارشد

در ادامه دو روش جستجو برای شما ظاهر می شود .
 -۱طبق شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام
 -۲طبق شماره پرونده و اطلاعات فردی

 

کارشناسی ارشد

 

پس از وارد نمودن اطلاعات درخواستی میز کار شما به نمایش در آمده و کافی است بر روی گزینه مشاهده نتایج نهایی کلیک نمائید .

 

کارشناسی ارشد

 

اگر داوطلبان به هر علتی اطلاعات ثبت نامی خود را فراموش کرده باشند می توانند برای دریافت شماره پرونده و کد رهگیری ثبت نام کارشناسی ارشد به وسیله سیستم پاسخگویی سازمان سنجش درخواستی در این زمینه ارسال کنند .
در صورت عدم موفقیت در مشاهده نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸، مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی  سنجش امیرکبیر آماده هستند تا شما را در این مرحله کمک نمایند .

 

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹

نکته: لازم به ذکر می باشد نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد در دوره سراسری و آزاد همزمان اعلام نخواهد شد و بین آنها فاصله زمانی وجود دارد. معمولاً نتایج نهایی داوطلبان دانشگاه های آزاد در اواخر شهریور ماه اعلام خواهد شد .
برای آگاهی از تاریخ دقیق زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ همین حالا وارد کانال تلگرام سنجش امیرکبیر شوید .

برخی از نکاتی که در زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹ باید بیاد داشته باشیم عبارتنداز:
برای مشاهده نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۸ – ۹۹، می توانید از دو روش استفاده نمائید. روش اول با استفاده از شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام است و روش دوم با استفاده از شماره پرونده و برخی اطلاعات شخصی می باشد .
اگر  شماره پرونده و شماره پیگیری  خود را فراموش کرده باشید قبل از اعلام نتایج اقدام کنید؛ چرا که بدون آنها نمی توانید نتایج نهایی را در سایت مشاهده نمائید. (برای دریافت راهنمایی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید . )
اگر داوطلبان تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ نتوانند مدرک کارشناسی خود را دریافت نمایند، قبولی آنها باطل می باشد. بنابراین اگر می دانید تا آن تاریخ فارغ التحصیل نمی شوید، بهتر است قبل از تاریخ ۹۸/۵/۲۰ همراه با مدارک مربوطه به سازمان سنجش کشور مراجعه نمائید و درخواست انصراف از گزینش خود را پر کنید .

 

ثبت نام آزمون دکتری سراسری

 

نحوه مشاهده نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

برای مشاهده نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸  دو روش وجود دارد :
۱- در روش اول پس از ورود به سایت دانشگاه آزاد به نشانی ( Azmoon.org ) و ورود به قسمت اعلام نتایج سایت ، با استفاده از شماره شناسنامه و کد دسترسی که یک کد هفت رقمی است و در انتهای کارنامه اولیه درج شده است می توانید نتایج آزمون را مشاهده کنید .

کارشناسی ارشد

 

۲- در روش دوم نیز پس از مراجعه به سایت دانشگاه آزاد و ورود به قسمت اعلام نتایج سایت دانشگاه آزاد، با استفاده از اطلاعات فردی همچون نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و همچنین سال تولد می توانید نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را مشاهده کنید. اگر هنگام مشاهده نتایج با مشکلی مواجه شدید می توانید از طریق تماس با مشاوران سنجش امیرکبیر راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

کارشناسی ارشد

 

زمان برگزاری آزمون دکتری

 

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد آذر ماه ۱۳۹۷ انجام می شود. داوطلبینی که در آزمون ثبت نام و شرکت می کنند بایستی در خرداد ماه منتظر اعلام نتایج باشند. در حال حاضر زمان دقیق  اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۸  مشخص نمی باشد ولی به محض اطلاع از زمان دقیق آن،  در همین صفحه و همچنین کانال تلگرام کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر  اطلاع رسانی می کنیم. ضمناً برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج می توانید با مشاوران ما در مرکز سنجش امیرکبیر تماس بگیرید

 

نحوه سنجش و پذیرش آزمون دکتری

 

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۷

پس از اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد ۹۸  داوطلبان در تب و تاب انتخاب رشته می باشند و مکرراً با مرکز مشاوره تحصیلی سنجش امیرکبیر تماس می گیرند و در رابطه با زمان دقیق انتشار دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  سؤال می کنند.  لازم به ذکر می باشد انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به صورت جداگانه در سایت سازمان سنجش کشور و سایت دانشگاه آزاد انجام می شود. چند روز پس از اعلام نتایج زمان انتخاب رشته فرا می رسد که البته زمان دقیق آن اعلام نشده ولی به محض اطلاع از زمان دقیق آن اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهیم. بنابراین توصیه می نمائیم با عضویت کانال تلگرام کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر  و یا تماس با مشاوران ما، پیگر زمان دقیق انتخاب رشته باشید تا از انتخاب رشته جا نمانید

 

نتایج انتخاب رشته دکتری

 

 

 

شما برای قبول شدن در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ، به چه چیز هایی نیاز دارید ؟

 

بسته آموزشی آزمون دکتری
 
آزمون های آزمایشی دکتری

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی آزمون دکتری

بسته طلایی آزمون دکتری

قانون جذب

 

 

 

به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور ارشد برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون ارشد سال جاری را تجربه کنند. در ضمن پیشنهاد می شود قسمت سوالات متداول ارشد و اخبار کارشناسی ارشد و مشاوره ارشد را نیز مورد بازدید قرار دهند.

 

نتایج کارشناسی ارشد

۱- منابع کنکور کارشناسی ارشد

۲- زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۳- زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد

۴- ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۵- ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۶- دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۷- شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۸- مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۹- هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۰- نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۱- کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد

۱۲- تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۳- ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

۱۴- نتایج کارشناسی ارشد

۱۵- توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد

۱۶- شهریه کارشناسی ارشد

۱۷- شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۱۸- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۱۹- انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۰- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد

۲۱- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۲- انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۳- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

۲۴- شناسه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 

کلمات کلیدی:

نتایج کارشناسی ارشد , اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۸ , نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ , نتایج کارشناسی ارشد ۹۸ , اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد ۹۹ , اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹ , نتایج ارشد ۹۸ , اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹۸ , زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد ۹ , منابع آزمون دکتری , زمان ثبت نام آزمون دکتری , زمان برگزاری آزمون دکتری , ثبت نام دکتری , ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه ثبت نام آزمون دکتری , شرایط ثبت نام دکتری , مدارک ثبت نام دکتری , هزینه ثبت نام دکتری , فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری , کارت ورود به جلسه آزمون دکتری , تمدید مهلت ثبت نام دکتری , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری , نتایج اولیه آزمون دکتری , توضیحات کارنامه آزمون دکتری , مصاحبه دکتری , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری , شهریه دکتری دانشگاه آزاد , دفترچه انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد , شناسه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد