مشاوره و هدایت تحصیلی کنکور فوق لیسانس و دکتری

مشاوره و هدایت تحصیلی کنکور فوق لیسانس و دکتری   مشاوران تحصیلی سنجش امیرکبیر، داوطلبان کنکور فوق لیسانس و دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را جهت موفقیت در آزمون کمک می کند.…

مشاوره و هدایت تحصیلی مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری

مشاوره و هدایت تحصیلی مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری   مشاوران تحصیلی سنجش امیرکبیر، دانشجویان در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را راهنمایی و هدایت می کنند.…

مشاوره و هدایت تحصیلی کنکور سراسری دانشگاه

مشاوره و هدایت تحصیلی کنکور سراسری دانشگاه   مشاوران تحصیلی سنجش امیرکبیر در پایه چهارم دبیرستان (کلاس دوازدهم) ، مشاوره و برنامه ریزی دانش آموزان جهت موفقیت در کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را انجا…

مشاوره و هدایت تحصیلی مقطع دبیرستان

مشاوره و هدایت تحصیلی مقطع دبیرستان   مشاوران تحصیلی سنجش امیرکبیر از پایه اول تا چهارم دبیرستان (کلاس نهم تا دوازدهم) ، مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان را انجام می دهند.…