ارشد مدیریت بحران

,
ارشد مدیریت بحران ارشد مدیریت بحران، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت بحران کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت بحران توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…

ارشد اطلاعات استراتژیک

,
ارشد اطلاعات استراتژیک ارشد اطلاعات استراتژیک، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور اطلاعات استراتژیک کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون اطلاعات استراتژیک توسعه دهد. به داو…

ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک

,
ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مطالعات دفاعی استراتژیک کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مطالعات دفاعی استرات…

ارشد مدیریت اطلاعاتی

,
ارشد مدیریت اطلاعاتی ارشد مدیریت اطلاعاتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت اطلاعاتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت اطلاعاتی توسعه دهد. به داوطلب…

ارشد مدرسی معارف اسلامی

,
ارشد مدرسی معارف اسلامی ارشد مدرسی معارف اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدرسی معارف اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدرسی معارف اسلامی توسعه دهد. به دا…

ارشد فرماندهی مدیریت

,
کتاب ارشد سراسری و آزاد علوم انسانی ارشد فرماندهی مدیریت   کتاب اول برای خرید کتاب کتاب اول روی لینک کلیک کنید   کتاب دوم برای خرید کتاب دوم روی لینک کلیک کنید   کتاب سوم برای خرید کتاب سوم روی لینک کلیک کنید &nb…

ارشد مدیریت دفاعی ۲

,
ارشد مدیریت دفاعی ۲ ارشد مدیریت دفاعی ۲، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دفاعی ۲ کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دفاعی ۲ توسعه دهد. به داوطلبان امتح…

ارشد مدیریت دفاعی ۱

,
ارشد مدیریت دفاعی ۱ ارشد مدیریت دفاعی ۱، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دفاعی ۱ کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دفاعی ۱ توسعه دهد. به داوطلبان امتح…

ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

,
ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت کسب و کار و امور شهری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مد…

ارشد محیط زیست – گرایش آموزش

کتاب ارشد سراسری و آزاد علوم انسانی ارشد محیط زیست – گرایش آموزش   کتاب اول برای خرید کتاب کتاب اول روی لینک کلیک کنید   کتاب دوم برای خرید کتاب دوم روی لینک کلیک کنید   کتاب سوم برای خرید کتاب سوم روی لینک کلیک …