ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

,
ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور آموزش و بهسازی منابع انسانی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون آموزش…