ارشد اطلاعات استراتژیک

,
ارشد اطلاعات استراتژیک ارشد اطلاعات استراتژیک، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور اطلاعات استراتژیک کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون اطلاعات استراتژیک توسعه دهد. به داو…