ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

,
ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور فقه و مبانی حقوق اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون فقه و مبانی حقوق اسلام…