ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی

,
ارشد فلسفه و کلام اسلامی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور فلسفه و کلام اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون فلسفه و کلام اسلامی توسعه دهد. به د…