ارشد الهیات گرایش ادیان و عرفان

,
ارشد ادیان و عرفان ارشد ادیان و عرفان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ادیان و عرفان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ادیان و عرفان توسعه دهد. به داوطلبان امتحان …