ارشد امور فرهنگی

,
ارشد امور فرهنگی ارشد امور فرهنگی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور امور فرهنگی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون امور فرهنگی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان امور فرهن…