ارشد ایران شناسی

,
ارشد ایران شناسی ارشد ایران شناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور ایران شناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون ایران شناسی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان ایران شنا…