ارشد برنامه ریزی درسی

,
ارشد برنامه ریزی درسی ارشد برنامه ریزی درسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور برنامه ریزی درسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون برنامه ریزی درسی توسعه دهد. به داوطل…