ارشد تاریخ

,
ارشد تاریخ ارشد تاریخ، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور تاریخ کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون تاریخ توسعه دهد. به داوطلبان امتحان تاریخ که دنبال منابع یکپارچه و مجم…