ارشد حقوق بین الملل

,
ارشد حقوق بین الملل ارشد حقوق بین الملل، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور حقوق بین الملل کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون حقوق بین الملل توسعه دهد. به داوطلبان امتح…