ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

,
ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور حقوق جزا و جرم شناسی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون حقوق جزا و جرم شناسی توس…