ارشد روانشناسی اسلامی

,
ارشد روانشناسی اسلامی ارشد روانشناسی اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور روانشناسی اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون روانشناسی اسلامی توسعه دهد. به داوطلبان…