ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

,
ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را ج…