ارشد مالی

,
ارشد مالی ارشد مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مالی که دنبال منابع یکپارچه و مجموعه ای آ…