ارشد مدرسی معارف اسلامی

,
ارشد مدرسی معارف اسلامی ارشد مدرسی معارف اسلامی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدرسی معارف اسلامی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدرسی معارف اسلامی توسعه دهد. به دا…