ارشد مدیریت آموزشی

,
ارشد مدیریت آموزشی ارشد مدیریت آموزشی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت آموزشی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت آموزشی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…