ارشد مدیریت اطلاعاتی

,
ارشد مدیریت اطلاعاتی ارشد مدیریت اطلاعاتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت اطلاعاتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت اطلاعاتی توسعه دهد. به داوطلب…