ارشد مدیریت بازرگانی

,
ارشد مدیریت بازرگانی ارشد مدیریت بازرگانی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت بازرگانی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت بازرگانی توسعه دهد. به داوطلب…