ارشد مدیریت بحران

,
ارشد مدیریت بحران ارشد مدیریت بحران، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت بحران کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت بحران توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…