ارشد مدیریت تکنولوژی

,
ارشد مدیریت تکنولوژی ارشد مدیریت تکنولوژی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت تکنولوژی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت تکنولوژی توسعه دهد. به داوطلب…