ارشد مدیریت جهانگردی

,
ارشد مدیریت جهانگردی ارشد مدیریت جهانگردی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت جهانگردی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت جهانگردی توسعه دهد. به داوطلب…