ارشد مدیریت دریایی (دریانوردی)

,
ارشد مدیریت دریایی ارشد مدیریت دریایی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دریایی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دریایی توسعه دهد. به داوطلبان امتحا…