ارشد مدیریت دفاعی ۱

,
ارشد مدیریت دفاعی ۱ ارشد مدیریت دفاعی ۱، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دفاعی ۱ کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دفاعی ۱ توسعه دهد. به داوطلبان امتح…