ارشد مدیریت دولتی

,
ارشد مدیریت دولتی ارشد مدیریت دولتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت دولتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت دولتی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…