ارشد مدیریت سازمان های دولتی

,
ارشد مدیریت سازمان های دولتی ارشد مدیریت سازمان های دولتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت سازمان های دولتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت سازمان ها…