ارشد مدیریت صنعتی

,
ارشد مدیریت صنعتی ارشد مدیریت صنعتی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت صنعتی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت صنعتی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت…