ارشد مدیریت مالی

,
ارشد مدیریت مالی ارشد مدیریت مالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت مالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مدیریت مالی توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مدیریت ما…