ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

,
ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آز…