ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

,
ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری ارشد مدیریت کسب و کار و امور شهری، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مدیریت کسب و کار و امور شهری کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مد…