ارشد مطالعات جهان

,
ارشد مطالعات جهان ارشد مطالعات جهان، درسنامه، خلاصه مباحث و کتابهایی را شامل می شود که به داوطلب کنکور مطالعات جهان کمک می کند که از یک راه میان بر بتواند دانش خود را جهت کسب قبولی در آزمون مطالعات جهان توسعه دهد. به داوطلبان امتحان مطالعا…